Đang Online:
833

Đã truy cập:
100.026.308
Liên hệ TT KNQG

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cá trắm đen tại Thái Bình

Cập nhật: 25/03/2019 17:17

Thái Bình là tỉnh có tiềm năng nuôi trồng thủy sản rất lớn. Trong những năm gần đây cá trắm đen đã được nhiều hộ gia đình chọn làm đối tượng nuôi chính mang lại hiệu quả kinh tế cao như xã Thái Thủy, Thụy Trường, Thụy Liên (huyện Thái Thụy); xã Hồng Tiến (huyện Kiến Xương), xã Nam Cường (huyện Tiền Hải)…

Nhu cầu hàng năm về giống cá trắm đen trong tỉnh khá lớn. Tuy nhiên, hiện nay các cơ sở sản xuất và dịch vụ giống thủy sản trong tỉnh chưa hoàn toàn chủ động sản xuất được giống cá này. Một số hộ dân và đại lý nhỏ lẻ nhập cá bột cá trắm đen về ương lên cá hương, cá giống để cung cấp cho thị trường, nhưng số lượng rất hạn chế. Nguồn cá bột cá trắm đen phần lớn được nhập từ Trung Quốc qua đường tiểu ngạch, nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, cá nhập về môi trường ương nuôi chưa được làm quen, do vậy tỷ lệ sống thường thấp, đồng thời cá nhập qua nhiều đầu mối trung gian nên giá thành con giống bị đẩy lên cao, chất lượng không đảm bảo, không đáp ứng được mùa vụ của người nuôi.

Để thúc đẩy nghề nuôi cá trắm đen của tỉnh phát triển thì việc chủ động sản xuất được con giống tại chỗ là yêu cầu cấp thiết. Vì vậy, năm 2017 và 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, theo đó Trung tâm Giống thủy sản (nay sáp nhập với Trung tâm Khuyến nông Thái Bình) thực hiện đề tài: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cá trắm đen Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846) tại Thái Bình.

Trung tâm đã chọn và đưa vào nuôi vỗ 50 cặp cá bố mẹ, kết quả cá bố mẹ thành thục đạt 64%, tiến hành cho sinh sản nhân tạo được 9 đợt. Tỷ lệ đẻ đạt trung bình đạt 78%, thu được 149,5 vạn trứng. Tỷ lệ thụ tinh trung bình đạt 72%, tỷ lệ nở trung bình 62% và thu được 52,7 vạn con cá bột. Tiến hành ương 52,7 vạn con cá bột thu được 26,4 vạn con cá hương, tỷ lệ sống đạt 49,4%. Từ 26,4 vạn con cá hương cỡ 2 – 4 cm nuôi ương thành cá giống cỡ 4 -6 cm thu được 15,2 vạn con, tỷ lệ sống trung bình đạt 57,4%. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu đề tài xây dựng.

Sau 2 năm triển khai đề tài, Trung tâm đã ứng dụng thành công kỹ thuật lựa chọn và nuôi vỗ thành thục cá bố mẹ; kỹ thuật sử dụng kích dục tố, cho đẻ và ấp trứng; kỹ thuật ương cá bột thành cá hương cỡ 2- 4cm; kỹ thuật ương từ cá hương cỡ 2 - 4 cm thành cá giống cỡ 4 - 6 cm.

Với việc ứng dụng thành công kỹ thuật sinh sản nhân tạo giống cá trắm đen Trung Khuyến nông Thái Bình đã góp phần chủ động nguồn giống và khôi phục, bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi cá trắm đen tự nhiên tại Thái Bình.

Kiểm soát cá giống

Bùi Bá Duyên 

Trung tâm Khuyến nông Thái Bình

 
   
Scroll