Đang Online:
282

Đã truy cập:
45.150.944
Liên hệ TT KNQG

Cần Thơ: Hội nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư 25/2017/TT-BNNPTN và triển khai kế hoạch năm 2018

Cập nhật: 26/04/2018 18:32

Tiếp nối hội nghị tại Phú Thọ, ngày 23/4/2018, tại Tp. Cần Thơ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 25/2017/TT-BNNPTNT; Tổng kết hoạt động khuyến nông Trung ương năm 2017, và triển khai kế hoạch năm 2018 với sự tham dự của đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Pháp chế (Bộ NN&PTNT), trung tâm khuyến nông các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long cùng các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án, đơn vị tham gia thực hiện dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương năm 2018 ở phía Nam.

Các tin liên quan:

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã giới thiệu những điểm chính của Thông tư số 25/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương (có hiệu lực từ ngày 02/01/2018) và hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện theo Thông tư. Hội nghị cũng đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động khuyến nông Trung ương năm 2017 và hướng dẫn các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án, đơn vị tham gia thực hiện các dự án khuyến nông, hoạt động thông tin tuyên truyền, đào tạo huấn luyện khuyến nông Trung ương năm 2018 theo kế hoạch đã phê duyệt.

Các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận về kế hoạch hoạt động và các giải pháp triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

Đồng chí Đinh Vũ Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thay mặt Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao vai trò, lực lượng của hệ thống khuyến nông. Trong những năm qua, hệ thống khuyến nông các tỉnh, thành phố đã tích cực tham gia triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, tổ chức các hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển chung của toàn Ngành Nông nghiệp. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị hệ thống khuyến nông các tỉnh, thành phố tích cực tham gia hơn nữa trong các chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương của Bộ, mạnh dạn đề xuất và tham gia chủ trì các dự án khuyến nông Trung ương. Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường chỉ đạo và hướng dẫn để hệ thống khuyến nông tiếp tục phát triển, phục vụ chủ trương tái cơ cấu ngành và hội nhập kinh tế quốc tế.

TS. Trần Văn Khởi - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Trần Văn Khởi - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của hệ thống khuyến nông toàn quốc trong năm 2017, đã góp phần tích cực để hoàn thành các mục tiêu chung của Ngành Nông nghiệp. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị hệ thống khuyến nông các tỉnh, thành phố và các đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chính sau:

- Về triển khai thực hiện Thông tư số 25/2017/TT-BNNPTNT: các địa phương, đơn vị nghiên cứu quán triệt và thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Thông tư, khuyến khích trung tâm khuyến nông các tỉnh, thành phố đề xuất và đăng ký chủ trì dự án khuyến nông Trung ương.

- Về triển khai kế hoạch khuyến nông Trung ương năm 2018: các tổ chức chủ trì dự án cần tích cực, khẩn trương triển khai các dự án khuyến nông Trung ương theo kế hoạch đã phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ và mùa vụ sản xuất. Trong quá trình triển khai cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm khuyến nông các tỉnh, thành phố để đảm bảo thực hiện đúng quy định và đạt hiệu quả cao, duy trì và nhân rộng kết quả ra sản xuất đại trà; thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ gửi Trung tâm Khuyến nông Quốc gia để chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời.

- Trung tâm khuyến nông các tỉnh, thành phố cần chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn sản xuất ở địa phương phục vụ công tác chỉ đạo sản xuất của Bộ, ngành; tham mưu, đề xuất các chính sách, hoạt động khuyến nông phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông trển cơ sở năng lực, điều kiện, thế mạnh của từng đơn vị; tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, giao lưu học hỏi giữa các địa phương để tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động khuyến nông theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và tạo sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống khuyến nông toàn quốc.

Bá Tiến

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 
   
Scroll