Đang Online:
1.601

Đã truy cập:
74.445.131
Liên hệ TT KNQG

Điện Biên: Tập huấn bồi dưỡng phương pháp và kỹ năng giảng dạy cho cán bộ khuyến nông

Cập nhật: 12/11/2018 11:39

Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11 năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Điện Biên tổ chức lớp tập huấn về bồi dưỡng phương pháp và kỹ năng, giảng dạy (ToT) cho 30 học viên là cán bộ khuyến nông tỉnh và khuyến nông viên các huyện thị Mường Nhé, Mường Lay, Nậm Pồ, Mường Chà, Mường Ảng, Điện Biên Đông...

Trong thời gian 3 ngày, tại thành phố Điện Biên các học viên được giảng viên Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia truyền đạt các chuyên đề như: Phương pháp lập kế hoạch và tổ chức lớp tập huấn khuyến nông có sự tham gia; Xây dựng kế hoạch bài giảng, kỹ năng thiết kế chương trình bài giảng; Phương pháp, kỹ năng giảng dạy, điều phối tập huấn trong lớp học; Kỹ năng điều hành tổ chức lớp tập huấn tại hiện trường (FFS).

Ngoài ra các học viên được tập huấn về nghiệp vụ quản lý dự án khuyến nông trung ương năm 2018, Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 25/4/2018 của Chính phủ về Khuyến nông và Quyết định số 3661/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế quản lý chương trình dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ thường xuyên. Học viên được giảng viên Khuyến nông Quốc Gia hướng dẫn cách lập danh mục dự án khuyến nông trung ương.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Từ lớp tập huấn, cán bộ khuyến nông nhận thức rõ hơn sự thay đổi về cơ chế trong hoạt động khuyến nông, qua đó chủ động đề ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động. Lớp tập huấn cũng giúp nâng cao tính chủ động đội ngũ cán bộ khuyến nông trong xây dựng danh mục dự án khuyến nông trung ương để thực hiện dự án tốt hơn, quản lý kinh phí đúng quy định của Nhà nước và cho hiệu quả kinh tế cao.

Hoàng Khắc Tân

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Điện Biên

 
   
Scroll