Liên hệ TT KNQG

Gia Lai: Tập huấn ngoài mô hình liên kết sản xuất hồ tiêu an toàn giữa người dân và doanh nghiệp

Cập nhật: 15/10/2020 11:19
Gia Lai: Tập huấn ngoài mô hình liên kết sản xuất hồ tiêu an toàn giữa người dân và doanh nghiệp Một góc lớp tập huấn

Theo tổng hợp kết quả báo cáo của các tỉnh, diện tích hồ tiêu cả nước là 137,7 nghìn ha, giảm khoảng 7,7 nghìn ha so với 2019. Giá tiêu từ đầu năm đến nay tiếp tục giảm so với những năm gần đây.

Hiện nay giá tiêu chỉ ở mức 48.000 - 50.000 đồng/kg nên nông dân giảm đầu tư chăm sóc, nhiều vườn cây sinh trưởng kém, cây bị suy yếu, bệnh hại tấn công khiến cây hồ tiêu bị chết. Dự báo niên vụ 2019 - 2020 năng suất tiêu giảm khoảng 15-20% so với niên vụ trước.

Năm 2019, diện tích hồ tiêu các tỉnh Tây Nguyên là 85,1 nghìn ha, giảm 5,3 nghìn ha so 2018, diện tích thu hoạch 63,9 nghìn ha; năng suất đạt 26,6 tạ/ha, thấp hơn 1,5 tạ/ha so với năm 2019; sản lượng đạt 170,2 nghìn tấn, giảm 2,0 nghìn tấn so với 2018 (Cục Trồng trọt, 2020).

Để góp phần ổn định sản xuất, duy trì sản lượng hồ tiêu, trong 2 ngày 7 và 8/10/2020, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Văn phòng thường trực Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tại Nam Trung Bộ & Tây Nguyên phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Gia Lai tổ chức lớp tập huấn ngoài mô hình thuộc Dự án “Xây dựng mô hình liên kết sản xuất hồ tiêu an toàn giữa người dân và doanh nghiệp”.

Học viên của lớp tập huấn là những hộ nông dân canh tác hồ tiêu tại các huyện Đak Đoa, Chư sê, Chư Pưh… - là những huyện canh tác cây hồ tiêu trọng điểm của tỉnh Gia Lai. Nội dung tập huấn là tình hình sản xuất, xuất khẩu hồ tiêu trong nước và thế giới; vấn đề sử dụng giống, thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác hồ tiêu đảm bảo an toàn… Đặc biệt các học viên được cung cấp những kiến thức về sản xuất hồ tiêu sạch, đạt chứng nhận; các tiêu chuẩn để xuất khẩu được hồ tiêu; thông tin về liên kết giữa các nông dân và doanh nghiệp, nhà quản lý.

Nội dung tập huấn được đánh giá là những thông tin cần thiết góp phần định hướng sản xuất, duy trì sản lượng hồ tiêu, đảm bảo xuất khẩu hồ tiêu ra thị trường thế giới.

Đặng Bá Đàn

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 
   
Scroll