Đang Online:
1.000

Đã truy cập:
71.686.126
Liên hệ TT KNQG

Hội nghị phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 83/2018/NĐ-CP về Khuyến nông

Cập nhật: 22/04/2019 12:37

Hội nghị diễn ra tại thành phố Hải Phòng vào ngày 18/4/2019. Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ NN&PTNT) chủ trì hội nghị.

Ngày 18/4/2019, tại Tp. Hải Phòng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông, Quyết định số 3661/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên, đồng thời góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông.

Tham dự Hội nghị có đại diện của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Tài chính, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, các viện, trường, trung tâm trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp - Bộ Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trung tâm khuyến nông các tỉnh, thành phố; các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án khuyến nông trung ương ở phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra).

Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và PTNT) chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã giới thiệu những nội dung chính của Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông và hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 3661/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên và hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch khuyến nông trung ương năm 2019. Các đại biểu cũng nghe Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) giới thiệu nội dung dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông để xin ý kiến các địa phương, đơn vị.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận để làm rõ các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 3661/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, triển khai kế hoạch khuyến nông trung ương năm 2019 và góp ý cho dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính.

Đại diện Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp (Bộ TC) giới thiệu nội dung dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông

Trên cơ sở kết quả trao đổi, thảo luận và kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đơn vị, TS. Trần Văn Khởi – Q. Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổng kết hội nghị như sau:

- Về triển khai thực hiện Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông: Nghị định có nhiều đổi mới cả về nội dung và chính sách hoạt động khuyến nông để đảm bảo phù hợp với thực tiễn sản xuất và hội nhập kinh tế quốc tế, đó là: (i) Xây dựng các mô hình khuyến nông đồng thời chuyển giao tiến bộ về kỹ thuật sản xuất kết hợp với hình thức tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; (ii) Mô hình khuyến nông phục vụ sản xuất hàng hóa và mô hình khuyến nông để nâng cao sinh kế bền vững cho nông dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; (iii) Mô hình khuyến nông linh hoạt, phù hợp với nhu cầu, điều kiện của sản xuất, không nhất thiết phải triển khai trên quy mô nhiều tỉnh; (iv) Chính sách của Nhà nước có sự điều chỉnh về mức hỗ trợ để tăng cường ý thức, trách nhiệm của những người tham gia hoạt động khuyến nông; (v) Quy định rõ hơn về hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động xã hội hóa khuyến nông. Do vậy, các địa phương, đơn vị cần nghiên cứu thật kỹ để triển khai thực hiện theo đúng quy định. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu, đề xuất, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách, định mức, chương trình, kế hoạch khuyến nông phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của Ngành và điều kiện địa phương nhằm đạt được các mục tiêu của khuyến nông.

TS. Trần Văn Khởi – Q. Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổng kết hội nghị

- Về triển khai thực hiện Quyết định số 3661/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đề nghị Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố và các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án chấp hành và thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông trung ương. Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố cần tích cực tham gia hơn nữa trong các chương trình, dự án khuyến nông Trung ương của Bộ, mạnh dạn đề xuất và tham gia chủ trì các dự án khuyến nông Trung ương.

- Về góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính: Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại hội nghị, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiếp tục tổng hợp các ý kiến của địa phương để gửi Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện và sớm ban hành Thông tư hướng dẫn để có căn cứ triển khai thực hiện.

- Về triển khai kế hoạch khuyến nông trung ương năm 2019: căn cứ các dự án, nhiệm vụ khuyến nông đã được phê duyệt, các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và mùa vụ sản xuất. Các đơn vị lưu ý phải tổ chức mua sắm giống, vật tư, thiết bị theo đúng quy định của Nhà nước, tổ chức cấp phát, hỗ trợ giống, vật tư phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ phối hợp với các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ, kết quả, hiệu quả của dự án, nhiệm vụ khuyến nông và báo cáo kết quả với Bộ theo quy định.

Bá Tiến – Thúy Hiên

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 
   
Scroll