Liên hệ TT KNQG

Lào Cai: Tập huấn chăn nuôi an toàn sinh học dựa vào quản lý cộng đồng

Cập nhật: 24/09/2021 15:05

Trung tâm khuyến nông và DVN tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà tổ chức 02 lớp tập huấn cho 54 người là những nông dân trực tiếp hưởng lợi mô hình “Chăn nuôi lợn bản địa an toàn dịch bệnh, hiệu quả, bền vững” và hộ ngoài mô hình trên địa bàn xã Nậm Đét.

Trong 02 ngày tập huấn học viên được tiếp thu và chia sẻ những nội dung (1) Phổ biến nguyên tắc, yêu cầu trong chăn nuôi lợn an toàn sinh học dựa vào quản lý cộng động (2) Xác định những điểm yếu, điểm thiếu, khoảng chống liên quan đến chăn nuôi lợn an toàn sinh học của hộ/nhóm/thôn/xã (3) Các biện pháp kỹ thuật xử lý chất thải trong chăn nuôi (4) Các biện pháp phòng, trị bệnh, hiệu quả, bền vững trong chăn nuôi lợn bản địa (5) Xây dựng kế hoạch chăn nuôi lợn an toàn sinh học dựa vào quản lý cộng động của hộ/thôn/xã.

Các học viên thực hành kỹ thuật xử lý chất thải trong chăn nuôi

 

Việc tham gia thực hiện mô hình giúp nâng cao nhận thức, năng lực cho nông dân trong việc tổ chức sản xuất chăn nuôi lợn thịt bản địa theo hướng tiên tiến (chăn nuôi an toàn sinh học) và thay đổi nhận thức của người dân vùng cao về phương thức chăn nuôi truyền thống kém hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường sang hình thức chăn nuôi lợn an toàn sinh học dựa vào quản lý cộng, góp phần hạn chế rủi ro do dịch bệnh, biến động thị trường, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và phát triển chăn nuôi một cách bền vững, hạn chế ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Thảo luận xây dựng kế hoạch chăn nuôi lợn an toàn sinh học dựa vào quản lý cộng động

Lê Thanh Hương

Trung tâm khuyến nông và DVNN tỉnh Lào Cai

 
   
Scroll