Đang Online:
2.630

Đã truy cập:
59.554.170
Liên hệ TT KNQG

Lễ ký kết Chương trình phối hợp phát triển hợp tác xã và nâng chất lượng đào tạo nghề

Cập nhật: 23/03/2018 18:35

Ngày 22/03/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị “Triển khai thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp và bàn giải pháp giải thể các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động yếu kém”. Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về thực hiện phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao và nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

Đông đảo các đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và PTNT, tính đến hết tháng 12 năm 2017, cả nước có 11.668 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp chủ yếu hoạt động tổng hợp; với 4,1 triệu thành viên, bình quân 368 thành viên/01HTX. Hiện, cả nước có 38% số HTX nông nghiệp được phân loại khá, tốt; 193 HTX nông nghiệp bước đầu đã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Tuy nhiên, các HTX nông nghiệp nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế như thiếu vốn, chưa đẩy mạnh liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của HTX là công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực HTX chưa cao; trình độ cán bộ HTX rất hạn chế, đa số làm việc theo kinh nghiệm, cơ sở vật chất còn lạc hậu…

Chính vì vậy, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đã xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp. Việc triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp theo quy định tại Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính.

Số lượng thực hiện thí điểm từ 3 - 5 HTX nông nghiệp mỗi tỉnh, riêng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long căn cứ nhu cầu của các HTX tham gia thí điểm theo Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ để đăng ký. Năm 2018 thực hiện thí điểm hỗ trợ một cán bộ chuyên môn hoặc cán bộ kế toán cho mỗi HTX có nhu cầu.

Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, đặc biệt là phát triển HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn gắn với chuỗi giá trị, đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về thực hiện phát triển HTX, liên hiệp HTX ứng dụng công nghệ cao và nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Theo đó, hai bên trực tiếp hỗ trợ từ nay đến năm 2020 khoảng 150 HTX, liên hiệp HTX ứng dụng công nghệ cao theo chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó:

+ Năm 2018: 20 HTX, liên hiệp HTX

+ Năm 2019: 60 HTX, liên hiệp HTX

+ Năm 2020: 70 HTX, liên hiệp HTX

- Hai bên phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn theo ngành dọc (hệ thống khuyến nông các cấp và Chi cục Phát triển nông thôn) để các địa phương hỗ trợ, phát triển đến năm 2020 xây dựng 15.000 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động hiệu quả theo Nghị quyết 32 của Quốc hội.

- Hai bên phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; biên soạn mỗi năm 2 chương trình, giáo trình nghề nông nghiệp công nghệ cao; thí điểm mở trung bình mỗi năm 20 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho cán bộ hợp tác xã. Phấn đấu 100% Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh tham gia vào đạo tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

 - Xây dựng thí điểm một nhóm chuyên gia về kinh tế hợp tác và khuyến nông nhằm thực hiện khuyến nông theo chuỗi giá trị ở 2 - 3 chuỗi giá trị nông sản.

- Tổ chức mở các lớp đào tạo kỹ năng sư phạm dạy nghề cho cán bộ khuyến nông và năng lực quản lý cho cán bộ làm về công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn ở các cấp.

- Tuyên truyền về phát triển HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp.

Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT Ma Quang Trung, Giám đốc Trung tâm KNQG Trần Văn Khởi ký kết phối hợp thực hiện chương trình

Theo đó, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chỉ đạo trung tâm khuyến nông cấp tỉnh phối hợp với chi cục phát triển nông thôn ở các địa phương xác định nhu cầu đào tạo; xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Chủ trì tổ chức mở các lớp đào tạo kỹ năng sư phạm dạy nghề cho cán bộ khuyến nông và năng lực quản lý cho cán bộ làm về công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn ở các cấp. Chủ trì tổ chức diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp về phát triển HTX, liên hiệp HTX ứng dụng công nghệ cao và nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại 2 vùng miền Bắc và miền Nam. Tham gia xây dựng chương trình, giáo trình nghề công nghệ cao. Chỉ đạo hệ thống khuyến nông các cấp nâng cao năng lực và cơ sở vật chất để tham gia vào công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Chủ trì, phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tuyên truyền về phát triển HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp. Tổ chức sơ kết, tổng kết chương trình phối hợp với giữa Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, việc hỗ trợ thu hút cán bộ chuyên môn có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên về làm việc ở HTX nông nghiệp phải xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh của các HTX. Các cán bộ trẻ sẽ có cơ hội thể hiện, phát huy năng lực, từ đó có tâm huyết với HTX. Đây cũng là mô hình khởi nghiệp với các sinh viên khi tiếp cận vào HTX, có cơ hội phát huy năng lực, gắn bó lâu dài, góp phần xây dựng HTX hoạt động hiệu quả, góp phần đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học công nghệ, tri thức nông nghiệp cho thành viên, giúp hợp tác xã hoạt động sản xuất có hiệu quả. Chính khoa học công nghệ là một trong những yếu tố cơ bản giúp hợp tác xã hoạt động hiệu quả nên tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị để thực hiện phát triển HTX, liên hiệp HTX ứng dụng công nghệ cao.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh, trước khi về làm việc tại HTX, các cán bộ trẻ sẽ được tập huấn, tìm hiểu rõ về HTX, những yêu cầu đặt ra của HTX. Đây là giai đoạn thí điểm nên mỗi HTX sẽ tuyển chọn 1 cán bộ, mỗi tỉnh khoảng 5 HTX. Dự kiến tháng 10 năm 2018 sẽ sơ kết đánh giá chương trình, tổng hợp ý kiến, tình hình triển khai để có kế hoạch phù hợp cho năm 2019.

Trong khuôn khổ hội nghị cũng đã diễn ra buổi Tọa đàm trao đổi với sinh viên ngành nông nghiệp về kinh tế hợp tác và cơ hội việc làm tại các HTX nông nghiệp tại hội trường A, Giảng đường Nguyễn Đăng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Hải Đường

 
   
Scroll