Liên hệ TT KNQG

Thanh Hóa: Triển khai mô hình “Sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm”

Cập nhật: 19/08/2019 12:45

Vụ mùa năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Thạch Thành triển khai mô hình “Sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm”. Địa điểm triển khai tại xã Thành Công, quy mô: 10 ha, 80 hộ tham gia.

Mô hình được triển khai với mục đích chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng đồng bộ kỹ thuật thâm canh lúa chất lượng theo hướng hữu cơ, sử dụng phân hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ khoáng, không sử dụng phân vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học nhằm tăng chất lượng và giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường. Thông qua mô hình giúp bà con thay đổi nhận thức, tập quán canh tác cũ và nắm bắt được quy trình sản suất lúa theo chất lượng theo hướng hữu cơ, tạo cầu nối liên kết với doanh nghiệp trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. 

Mô hình lần đầu tiên được triển khai trên địa bàn thuộc khu vực miền núi, nên công tác chọn điểm, chọn hộ được đơn vị hết sức chú ý. Thông qua hội thảo chọn hộ, đã chọn được những hộ nông dân tiêu biểu, sẵn sàng thay đổi tập quá canh tác cũ (sử dụng phân hóa học, thuốc BVTV) sang canh tác theo kỹ thuật của mô hình (sử dụng phân hữu cơ vi sinh, phòng trừ sâu bệnh theo IPM,...).

Lúa trong mô hình phát triẻn tốt

Các hộ tham gia mô hình được Nhà nước hỗ trợ 100% giống và phân bón, được cán bộ kỹ thuật Khuyến nông tập huấn về kỹ thuật thâm canh lúa chất lượng theo hướng hữu cơ. Thông qua lớp tập huấn, các hộ đã áp dụng tốt vào thực tế mô hình của mình, đảm bảo kỹ thuật như: cấy theo hiệu ứng hàng biên, bón phân cân đối hợp lý, quản lý sâu bệnh theo IPM. Qua kiểm tra thăm đồng cho thấy hiện tại cây lúa đang trong thời kỳ đứng cái làm đòng, sinh trưởng, phát triển tốt, sạch sâu bệnh. Tin tường rằng thời gian tới mô hình sẽ phát huy tốt hiệu quả, góp phần thay đổi tập quán canh tác, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Nguyễn Trọng Minh

Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa

 
   
Scroll