Liên hệ TT KNQG

Trung tâm TH&CG CNNN vùng ĐBSCL: Định hướng nội dung tập huấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nuôi tôm

Cập nhật: 19/11/2019 12:00

Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao Công nghệ Nông nghiệp vùng ĐBSCL (sau đây viết tắt là Trung tâm Tập huấn) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Thời gian gần đây, nghề nuôi tôm ở Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Người nuôi tôm đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật nuôi quảng cảnh, quảng canh cải tiến, bán thâm canh hay thâm canh và dần chuyển sang công nghệ nuôi siêu thâm canh với nhiều hình thức nuôi mới như: nuôi tôm thả giống trực tiếp (nuôi 1 giai đoạn); nuôi tôm thả giống ương cỡ lớn (nuôi tôm 2 giai đoạn); nuôi tôm 3 giai đoạn; nuôi tôm trong ao đất trải bạt; nuôi tôm trong ao đất trải lưới mành; nuôi tôm trong nhà lưới, nuôi tôm trong nhà màng; nuôi tôm trong hồ tròn khung sắt nổi, nuôi tôm trong ao đất tròn bán nổi hay ao tròn nổi,...

Người nuôi tôm cũng đã mạnh dạn ứng dụng nhiều công nghệ mới trong mô hình nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh như: nuôi tôm không thay nước; nuôi tôm ít thay nước (hay nuôi tôm thay nước có kiểm soát); nuôi tôm sử dụng ozone khống chế vi khuẩn phát triển; nuôi tôm sử dụng chế phẩm sinh học; nuôi tôm kết hợp các đối tượng lọc sinh học; nuôi tôm nước xanh; nuôi tôm tuần hoàn nước; nuôi tôm nước xanh tuần hoàn nước khép kín; nuôi tôm thay nước liên tục; nuôi tôm ứng dụng công nghệ Semi biofloc/Biofloc...

Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao Công nghệ Nông nghiệp vùng ĐBSCL (sau đây viết tắt là Trung tâm Tập huấn) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, có chức năng, nhiệm vụ là: đào tạo tập huấn; tuyên truyền; xây dựng mô hình trình diễn khuyến nông; chủ trì, tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; sản xuất thử nghiệm, khảo nghiệm; tổ chức liên kết sản xuất; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tư vấn, dịch vụ phát triển nông nghiệp vùng ĐBSCL.

Trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động được giao và tình hình phát triển nông nghiệp vùng ĐBSCL, đặc biệt là đứng trước sự phát triển nghề nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh theo hướng thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và ứng dụng công nghệ cao, Trung tâm Tập huấn dự kiến triển khai một số lớp tập huấn với nội dung ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho ngành tôm theo hướng công nghệ cao trong thời gian tới. Trung tâm Tập huấn cũng xây dựng kế hoạch triển khai một số mô hình: Nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh trong ao đất tròn bán nổi; Nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh trong hồ khung sắt tròn nổi; Nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh ứng dụng công nghệ nước xanh tuần hoàn khép kín; Nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh ứng dụng nước xanh tuần hoàn khép kín, che lưới lan vào mùa nắng; Nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh 2 giai đoạn và 3 giai đoạn; Nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh ứng dụng công nghệ Semi biofloc (tạo Floc giai đoạn đầu); Nuôi tôm thâm canh ao đất tròn trải lưới mành.

Với những định hướng hoạt động như trên, Trung tâm Tập huấn hy vọng sẽ đóng góp công sức trong sự nghiệp tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp Việt Nam theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Nguyễn Công Thành

Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao CNNN vùng ĐBSCL

 
   
Scroll