Đang Online:
1.987

Đã truy cập:
112.312.077
Liên hệ TT KNQG

Lào Cai: Công tác chuẩn bị và cung ứng giống vụ Xuân 2020

Cập nhật: 07/02/2020 15:59

Vụ Xuân năm 2020 toàn tỉnh Lào Cai gieo cấy 10.105 ha lúa, trong đó: lúa lai 3.030 ha; lúa thuần 7.075ha. Tổng nhu cầu lượng giống lúa khoảng 400 tấn: lúa lai 80 tấn; lúa thuần 320 tấn. Diện tích gieo trồng ngô khoảng 11.400 ha, nhu cầu giống ngô khoảng 230 tấn, các giống ngô chủ yếu như NK4300, NK54.

Hiện nay, Trung tâm giống Nông nghiệp Lào Cai và các cửa hàng đại lý đã chuẩn bị được khoảng 450 tấn giống lúa và 300 tấn giống ngô các loại, trong đó: Trung tâm giống đã chuẩn bị được 300 tấn giống lúa gồm 2020 tấn lúa lai; lúa thuần LH12, Séng cù: 98 tấn; 50 tấn ngô. Các cửa hàng, đại lý chuẩn bị được trên 150 tấn giống lúa và 200 tấn ngô các loại.

Toàn tỉnh cung ứng được khoảng 116,6 tấn giống lúa, trong đó Trung tâm giống Nông nghiệp cung ứng 26,6 tấn, các cửa hàng đại lý cung ứng 90 tấn và 213 tấn giống ngô các loại.

 Lưu Hòa

Trung tâm Khuyến nông Lào Cai

 
   
Scroll