Các giải pháp sản xuất chè an toàn nâng cao giá trị gia tăng    
Cập nhật: 12/07/2016 02:06

Ngày 10/6/2016, tại TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chuyên đề "Các giải pháp sản xuất chè an toàn nâng cao giá trị gia tăng".

Scroll