Liên hệ TT KNQG

Quyết định 539/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cập nhật: 25/05/2012 15:32

Ngày 11/4/2012, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã phê duyệt Quyết định 539/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

 

 

 

 
   
Scroll