Liên hệ TT KNQG

Hà Nam: 3 năm thực hiện đề án phát triển chăn nuôi bò bò thịt chất lượng cao

Cập nhật: 23/06/2021 14:09
Hà Nam: 3 năm thực hiện đề án phát triển chăn nuôi bò bò thịt chất lượng cao

Nhằm cải tạo nâng cao tầm vóc, chất lượng đàn bò, qua đó giúp nâng cao sản lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm thịt bò, đồng thời nâng cao thu nhập, đời sống cho nông dân, UBND Hà Nam đã phê duyệt Đề án “Phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017 – 2020". Sau 3 năm triển khai Đề án, đã có nhiều chuyển biến trong chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt tại địa phương

Nhằm cải tạo nâng cao tầm vóc, chất lượng đàn bò, qua đó giúp nâng cao sản lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm thịt bò của tỉnh, đồng thời nâng cao thu nhập, đời sống cho nông dân, Đề án “Phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017 – 2020" đặt ra mục tiêu đến năm 2020 tổng đàn bò sinh sản và bò thịt toàn tỉnh đạt 36.000 con, phấn đấu số bò nuôi trong dân cư khoảng 32.000 con, số bò nuôi trong các khu chăn nuôi tập trung 4.000 con.

Theo đó, Đề án tập trung vào các nhiệm vụ cải tạo nâng cao tầm vóc của bò cái nền địa phương, lai tạo để tạo ra bò thịt chất lượng cao, quy hoạch và phát triển chăn nuôi tại các quy hoạch chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt.

Trong 3 năm thực hiện Đề án đã hỗ trợ đào tạo đội ngũ dẫn tinh viên trong tỉnh, hỗ trợ tinh bò giống và công phối tinh cho các hộ nuôi bò sinh sản, từ đó đã đưa chất lượng cũng như tầm vóc đàn bò tại địa phương được nâng lên rõ rệt. Đến nay, khoảng trên 90% số hộ chăn nuôi đã áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo trong phối giống cho bò cái sinh sản. Số bò có tỷ lệ máu lai Zebu trên 70% là  khoảng 9.950 con (chiếm trên 35% tổng đàn). Số bò có tỷ lệ máu lai Zebu từ 50-70% là khoảng 11.300 con (chiếm 40% tổng đàn) và chỉ còn khoảng 7.000 con có tỷ lệ máu lai Zêbu dưới 50% (bằng 25% tổng đàn). Đề án đã hỗ trợ lai tạo ra trên 12.000 con bê lai chất lượng cao, tỷ lệ máu lai Zebu trên 60% bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, trong đó có trên 5.400 con bê cái để phục vụ nhân giống bò thịt, bò sữa của tỉnh. Qua đó đã bình tuyển, đeo thẻ tai cho 2.500 con bò cái sinh sản có tỷ lệ lai trên 70% Zebu tại các huyện, thành phố để làm đàn cái nền phục vụ thụ tinh nhân tạo bằng tinh bò thịt 3B chất lượng cao (Huyện Duy Tiên 500 con, Lý Nhân 600 con, Bình Lục 400 con, Thanh Liêm 300 con, Kim Bảng 500 con, Phủ lý 200 con).

Song song với việc cải tạo nâng cao tầm vóc đàn bò cái nền, việc phát triển đàn bò thịt chất lượng cao cũng được chú trọng. Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ thực hiện thụ tinh nhân tạo bằng tinh bò BBB cho 5.500 lượt bò cái có chửa. Ngoài ra người dân cũng tự mua tinh bò BBB để phối giống cho đàn bò sinh sản và tạo ra khoảng 9.800 con bê lai BBB chất lượng cao. Bê lai thịt BBB có trọng lượng, tầm vóc lớn, giá trị kinh tế cao gấp 1,5 - 1,7 lần so với bê được sinh ra từ phối giống trực tiếp truyền thống.

Trại bò thịt, bò sinh sản tại hộ ông Lại Văn Bừng ở xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, Hà Nam

 

Với mục tiêu đưa ngành chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt của tỉnh theo hướng sản xuất hàng hóa chuyên canh, Đề án đã thực hiện quy hoạch và phát triển chăn nuôi tại các quy hoạch chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt. Đến nay toàn tỉnh Hà Nam đã phê duyệt được 6 khu quy hoạch chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt tập trung với tổng diện tích là 49,32 ha. Tổng đàn bò đang nuôi trong các khu quy hoạch là 632 con; số bò đã xuất bán thịt và làm giống là 305 con, tổng số tiền thu được là 7,453 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 1,8 tỷ đồng.

Trong những năm tới tỉnh Hà Nam tiếp tục duy trì và phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao quy mô nông hộ và trang trại trên cơ sở lợi thế về lao động, đất đai, điều kiện tự nhiên... của từng địa phương; tiếp tục cải tạo, nâng cao chất lượng, tầm vóc đàn bò thông qua công tác bình tuyển, lai tạo, chọn lọc đàn bò cái nền chất lượng tốt để phục vụ nhân giống đàn bò thịt, bò sữa; đẩy mạnh ứng dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo với các giống bò ngoại chất lượng cao như BBB, Senepol... để tăng số lượng và chất lượng đàn bò thịt. Phấn đấu đến năm 2025, tổng đàn bò sinh sản, bò thịt toàn tỉnh đạt 34.000 con, sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng đạt 2.800 tấn; trên 70% số bò cái đủ điều kiện để làm nền nhân giống bò thịt chất lượng cao; lai tạo được trên 5.000 con bò thịt chất lượng cao bằng tinh bò BBB, hướng tới phát triển nhân rộng trên toàn tỉnh.

Lại Xuân Cộng

Trung tâm Khuyến nông Hà Nam

 
   
Scroll