Liên hệ TT KNQG

Hà Giang phấn đấu có thêm 8 xã nông thôn mới trong năm 2021

Cập nhật: 14/04/2021 15:51

Hà Giang, một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước đã và đang có những bước tiến đáng ghi nhận trong quá trình triển khai mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Năm 2021, địa phương này phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc có 7/11 huyện, thành phố thuộc diện huyện nghèo được thụ hưởng các chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Bên cạnh đó, địa phương này có 19 dân tộc cùng sinh sống, trình độ dân trí của đồng bào chưa cao. Thế nhưng bằng sự nỗ lực của chính quyền và người dân, Hà Giang đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Sau hơn 10 năm triển khai chương trình XDNTM (từ năm 2010 đến nay), tính đến hết quý I/2021, toàn tỉnh Hà Giang đã bê tông hóa được trên 2.240 km đường trục thôn, liên kết thôn xóm, đường giao thông nội đồng; có 42/177 xã (23,7%) đạt tiêu chí giao thông, 149/177 xã (84,2%) đạt tiêu chí thủy lợi; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 21,8 triệu đồng/người/năm. Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh đã có 45/195 xã, phường đạt chuẩn NTM.

Diện mạo nông thôn tại tỉnh Hà Giang đang thay đổi từng ngày

 

Để đạt được những kết quả đó, tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân về mục đích, ý nghĩa của quá trình XDNTM, từ đó họ tự nguyện đóng góp ngày công và hiến đất để mở đường và xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương.

Nhằm tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, trong năm 2021, tỉnh Hà Giang phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn NTM; đó là các xã: Yên Thành, Tân Nam (huyện Quang Bình), Vô Điếm, Liên Hiệp, Việt Hồng, Đồng Tâm (huyện Bắc Quang), Thanh Thủy (Vị Xuyên) và xã Nậm Dịch (huyện Hoàng Su Phì). Ngoài ra, trong năm 2021, tỉnh phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 45 thôn đạt chuẩn NTM, toàn tỉnh tăng 154 tiêu chí, bình quân đạt 14,4 tiêu chí/xã và không còn xã nào đạt dưới 7 tiêu chí; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

 

 

 

                                                         Phạm Văn Phú

                                    Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Giang

 
   
Scroll