Đang Online:
1.069

Đã truy cập:
96.945.551
Liên hệ TT KNQG

Hòa Bình: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020

Cập nhật: 03/10/2019 16:09

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, khu vực nông thôn tỉnh Hòa Bình có nhiều đổi mới tích cực. Diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, chất lượng đời sống vật chất của người dân được nâng cao, nhận thức về xây dựng nông thôn mới được tăng cường. Kết quả các đơn vị xã, huyện trong toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới tăng mạnh.

Các tin liên quan:

Năm 2011 tỉnh Hòa Bình mới chỉ có hai xã đạt 10 tiêu chí, 124 xã đạt dưới năm tiêu chí; Số tiêu chí bình quân tại thời điểm đánh giá đạt 4,4 tiêu chí/xã, nhiều tiêu chí hết sức khó khăn như: giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường… Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, giá trị hàng hóa chưa cao, chưa hình thành được vùng sản xuất, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn thấp (mới đạt 8,3 triệu đồng/người/năm), tỷ lệ hộ nghèo 31,51%.

Đến nay, tỉnh Hòa Bình đã đạt được những thành quả nhất định trong xây dựng nông thôn mới. 82/191 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 42,9% tổng số xã của tỉnh, tăng 82 xã đạt chuẩn nông thôn mới so với năm 2011; bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 15,01 tiêu chí/xã, tăng bình quân 10,61 tiêu chí/xã so với năm 2011. Toàn tỉnh không có xã đạt dưới 10 tiêu chí. Hiện thành phố Hòa Bình đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Lương Sơn đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Điểm nổi bật, đến thời điểm hiện tại các công trình nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Trưng bày các sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Hòa Bình

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn để xây dựng NTM hiệu quả hơn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân trong xây dựng NTM, với tinh thần: "Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc", tránh tư tưởng thỏa mãn, tự bằng lòng, nhất là ở những xã, đơn vị cấp huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM có thể dẫn đến xao nhãng công việc. Mỗi địa phương phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, trên cơ sở đó, phát huy dân chủ và vai trò chủ thể của các cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM...

Cũng tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020; tặng Bằng khen cho các tập thể, gia đình, cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Hà Cao

Trung tâm Khuyến nông Hòa Bình 

 
   
Scroll