Đang Online:
2.163

Đã truy cập:
96.085.187
Liên hệ TT KNQG

Thái Nguyên: Xã Đồng Liên quyết tâm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Cập nhật: 21/03/2017 10:41

Năm 2011, xã Đồng Liên được tỉnh chọn là 1 trong những địa phương làm điểm xây dựng nông thôn mới. Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, chỉ sau gần 4 năm (đến năm 2014), xã Đồng Liên đã được công nhận là xã đạt chuẩn NTM (sớm hơn so với kế hoạch đã đề ra 1 năm). Từ đó đến nay, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, xã đang triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng Liên là một xã miền núi nằm ở phía Bắc của huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên). Người dân chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, trình độ dân trí không đồng đều, hạ tầng kinh tế - xã hội còn thấp, vì vậy đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn…

Trong phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015 xã đã huy động 76 tỷ đồng để đầu tư kiên cố hóa cơ sở vật chất, kiên cố hóa đường làng gõ xóm, kiên cố hóa hệ thống kênh mương phục vụ nhân dân sản xuất. Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã luôn xác định phát triển mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nông dân là cốt lõi, là yếu tố quan trọng để quyết định xây dựng nông thôn mới thành công và bền vững; Vì vậy ban quản lý đã xác định rõ các mô hình sản xuất tại địa phương và có nhiều chính sách hỗ trợ như: mô hình trồng hoa, mô hình táo xuân 21, mô hình chăn nuôi lợn, gà...

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã cho biết: Khi mới triển khai xây dựng nông thôn mới, Đồng Liên chỉ đạt 5/19 tiêu chí. Sau hơn 4 năm xây dựng nông thôn mới Đồng Liên đã đạt thêm 14 tiêu chí. Việc nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả đã tăng thu nhập đáng kể cho người dân, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người từ  9,3 triệu đồng năm 2010 lên trên 22,3 triệu đồng năm 2014, đã tạo việc làm cho hơn 700 lao động; tỷ lệ hộ nghèo còn 6,7%. Đến hết năm 2016 bình quân thu nhập trên đầu người đạt 38 triệu đồng, giá trị sản phẩm trên ha là 92 triệu đồng...

Mô hình trồng cây ăn quả tại xã Đồng Liên

Trên cơ sở những kết quả khả quan đã đạt được xã Đồng Liên tiếp tục triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu của giai đoạn này là phát triển toàn diện, bền vững về kinh tế, xã hội; cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; môi trường xanh- sạch - đẹp; hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh trật tự xã hội giữ vững… Năm 2017 xã Đồng liên được tỉnh Thái Nguyên lựa chọn là 01 trong 9 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020.

Để đạt được mục tiêu là xã nông thôn mới kiểu mẫu xã Đồng Liên đã đề ra hàng loạt giải pháp. Theo đó, xã sẽ tiếp tục phấn đấu để giữ vững và nâng cao chất lượng của 19 tiêu chí nông thôn mới để đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trên cơ sở đó xã đã tích cực triển khai các chương trình, đề án, dự án dựa trên thế mạnh của địa phương. Cụ thể: Thực hiện đề án quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tại thôn Xuân Đám; Mở rộng mô hình hoa tại xóm Đồng Tâm, mô hình cây ăn quả tại cánh đồng xuyên xóm Đá Gân – Thùng Ong. Đồng thời xây dựng nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả, bền vững, sản xuất hàng hóa có tính cạnh tranh cao, đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

Xã cũng thực hiện liên kết với các doanh nghiệp đầu tư cho các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn; liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Duy trì các Hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả. Xây dựng các cánh đồng một giống lúa, cánh đồng trồng lúa chất lượng,áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cây lúa… Chuyển đổi 20 ha từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, hoa, rau màu khác…

Đến năm 2020 xã Đồng Liên phấn đấu thu nhập bình quân đầu người trên 45 triệu đồng/người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trong độ tuổi đạt tỷ lệ 100%... 

Song song với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xã Đồng Liên chú trọng đến phát triển cơ sở hạ tầng. Phấn đấu đến năm 2020 toàn bộ các xóm trên địa bàn xã có đường giao thông nông thôn đựơc cứng hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải; Hoàn chỉnh đường giao thông nội đồng, đáp ứng được nhu cầu nông nghiệp hoá sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp; Kênh mương nội đồng được cứng hóa đáp ứng tưới tiêu cho sản xuất.

Dương Trung Kiên

Trung Tâm Khuyến nông Thái Nguyên

 
   
Scroll