Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Kiểm tra dự án khuyến nông thực hiện năm 2017

Cập nhật: 29/06/2017 11:21
TTKNQG: Kiểm tra dự án khuyến nông thực hiện năm 2017 Đoàn kiểm tra mô hình nuôi cá rô phi theo VietGAP tại Quảng Ninh

Ngày 20 - 21/6/2017, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã kiểm tra một số dự án khuyến nông Trung ương thực hiện tại các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh.

Qua kiểm tra hồ sơ và phỏng vấn các chủ hộ cho thấy công tác phối hợp của đơn vị với các bên liên quan được thực hiện sớm bằng văn bản (duy nhất có 1 đơn vị chưa báo cáo Sở Nông nghiệp địa phương). Quá trình chọn điểm, chọn hộ được thông báo, công khai rõ ràng, bám sát các tiêu chí như trong hướng dẫn của mỗi dự án. Công tác tập huấn đã được tiến hành và đang tiếp tục triển khai. Công tác đấu thầu mua bán giống, vật tư cơ bản bám sát quy định tài chính hiện hành. Các mô hình thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.

Đối với mô hình nuôi cá rô phi theo VietGAP, đoàn kiểm tra lưu ý đơn vị thực hiện cần lựa chọn các cán bộ đã được đào tạo chuyên sâu và có kinh nghiệm, kiến thức về VietGAP; chủ mô hình cần tập trung bám sát hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật và bộ tiêu chí quy phạm VietGAP đã được ban hành. 

Với mô hình trồng cây gỗ lớn sử dụng giống mới là bạch đàn mô U99 bước đầu phát triển tốt, cây lớn rất nhanh. Qua thời gian ngắn triển khai, được sự khuyến khích và hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông, các chủ mô hình đã tin tưởng vào giống mới này và đề xuất được hỗ trợ thêm giống để mở rộng diện tích.

Quang Hạnh

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 
   
Scroll