Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Công văn số 104/KN-KHTC về việc đề xuất danh mục dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2022-2024

Cập nhật: 02/04/2021 11:09
TTKNQG: Công văn số 104/KN-KHTC về việc đề xuất danh mục dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2022-2024

Ngày 29/3/2021, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 104/KN-KHTC gửi các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khuyến nông về việc đề xuất danh mục dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2022-2024.

Thực hiện Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông và Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên ban hành kèm theo Quyết định số 2166/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Để đẩy mạnh hoạt động khuyến nông đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (KNQG) hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đề xuất danh mục dự án khuyến nông trung ương thực hiện giai đoạn 2022 - 2024 như sau:

1. Căn cứ đề xuất

- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông.

- Quyết định số 2166/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên.

- Quyết định số 1360/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Chương trình khuyến nông trung ương giai đoạn 2020- 2025.

- Các chiến lược, chương trình, đề án, kế hoạch phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã được phê duyệt.

- Yêu cầu của thực tiễn sản xuất và phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Định hướng, trọng tâm ưu tiên

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ nhằm phát huy lợi thế vùng miền, địa phương; nâng cao hiệu quả sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Sản xuất bền vững, an toàn sinh học, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

- Liên kết sản xuất theo chuỗi nhằm nâng cao giá trị, xây dựng các vùng sản xuất có mã số và truy xuất nguồn gốc, vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của Ngành.

- Phát triển các sản phẩm OCOP có khả năng mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, cơ giới hóa trong các khâu sản xuất, bảo quản, chế biến nhằm hạ giá thành, nâng cao hiệu quả kinh tế.

- Khắc phục và ứng phó với biến đổi khí hậu, khôi phục sản xuất sau dịch bệnh.

Căn cứ các nội dung hướng dẫn nêu trên, đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khuyến nông đề xuất danh mục dự án khuyến nông trung ương thực hiện giai đoạn 2022 - 2024 (theo mẫu gửi kèm), gửi Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, địa chỉ số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) và gửi kèm bản điện tử qua địa chỉ email: khuyennongvn@mard.gov.vn, trước ngày 30/4/2021./.

GIÁM ĐỐC

Lê Quốc Thanh

(Đã ký)

Tải công văn trong file đính kèm

 
   
Scroll