Liên hệ TT KNQG

Quảng Bình: Hiệu quả mô hình sản xuất khoai lang KL20-209

Cập nhật: 22/06/2021 15:23

Vụ xuân 2021, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư (KN-KN) Quảng Bình phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thực hiện mô hình sản xuất khoai lang (ruột vàng) KL 20-209 thương phẩm tại Quảng Bình.

Mô hình được thực hiện với quy mô 10 ha, trên 2 vùng đất khác nhau tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh (5ha) và phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (5 ha), 40 hộ nông dân tham gia. Tham gia mô hình, nông dân được hỗ trợ 50% giống và vật tư phân bón thiết yếu. Trung tâm KN-KN tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nông dân trước khi triển khai, cán bộ khuyến nông trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật từ khi trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trong suốt quá trình thực hiện mô hình.

Qua quá trình triển khai thấy, giống khoai lang KL20-209 sinh trưởng và phát triển khá, thời gian sinh trưởng vụ xuân từ 115-125 ngày, phù hợp với điều kiện sản xuất vụ xuân tại Quảng Bình. Giống có dạng hình dây bò lan, thân to và lá non màu tím, nhanh bén rễ hồi xanh, thân lá phát triển tốt đến khi thu hoạch. Năng suất thực thu mô hình đạt 14-15 tấn/ha, cao hơn 1,5 lần so với các giống khoai khác sản xuất tại địa phương. Củ dạng thuôn dài, vỏ màu hồng, ruột củ màu vàng nhạt, sau khi luộc kết cấu thịt hơi nứt, khoai bở, ngọt nhẹ. Giống có khả năng chịu rét tương đối tốt, chịu thâm canh cao, thích hợp trên chân đất cát pha, đất thịt nhẹ và chủ động tưới tiêu; có khả năng chống chịu bệnh khá, tại các điểm thực hiện mô hình chưa thấy xuất hiện sâu đục dây so với các giống khác khác. Với giá bán 8.000-10.000 đồng/kg, mô hình cho lợi nhuận 60 triệu đồng/ha, tương đương 3 triệu đồng/sào.

Hội thảo đầu bờ tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

 

Đây là mô hình thuộc Dự án Khuyến nông Trung ương "Xây dựng mô hình và chuyển giao gói kỹ thuật sản xuất khoai lang (ruột vàng) hàng hóa phục vụ nội tiêu ở vùng Bắc Trung Bộ" thực hiện từ năm 2019-2021 do Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam chủ trì và phối hợp với Trung tâm KN-KN Quảng Bình tổ chức thực hiện năm thứ 2. Với những kết quả đạt được từ mô hình sản xuất khoai lang KL20-209 sẽ nhân rộng nhiều tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để thay thế dần các giống cũ năng suất thấp, khả năng chống chịu kém./.

Nông dân  phường Quảng Phúc thu hoạch khoai lang trong mô hình

 

Lê Thuận Trung

Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quảng Bình

 
   
Scroll