Đang Online:
1.242

Đã truy cập:
99.773.640
Liên hệ TT KNQG

Quảng Trị: Chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn

Cập nhật: 02/10/2019 13:04

Từ năm 2015 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị đã xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh cây keo lai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao chất lượng gỗ hướng đến cung cấp gỗ xẻ có chất lượng cao. Với diện tích thực hiện 20ha tại 3 điểm: Vĩnh Linh, Triệu Phong và TP Đông Hà.

Hiện nay sau 4 năm trồng, cây keo lai đã khép tán, là thời điểm tỉa thưa thích hợp. Trung tâm Khuyến nông đã tiến hành hướng dẫn kỹ thuật chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn đối với loài cây keo lai và keo tai tượng cho các hộ dân thực hiện mô hình.

Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức 3 lớp tập huấn với hơn 90 học viên tham gia gồm các hộ tham gia mô hình và cộng đồng nhằm hướng dẫn thực hiện các bước thực hiện kỹ thuật bài cây, tỉa thưa chuyển hóa rừng và quy trình trồng rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế FSC.

Việc hướng dẫn kỹ thuật chuyển hóa rừng từ trồng rừng sản xuất gỗ nhỏ sang rừng sản xuất gỗ lớn, sẽ làm cơ sở để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và lập kế hoạch cụ thể đối với rừng trồng chuyển hóa thành rừng trồng sản xuất gỗ lớn, cũng là cơ sở để quản lý đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh rừng trồng.

Tập huấn kỹ thuật chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn

Rừng trồng có kế hoạch chuyển hóa phải từ 4 - 5 năm tuổi trở lên, chu kỳ kinh doanh 10 năm tuổi. Với mục tiêu kinh doanh ban đầu là trồng sản xuất với mục đích gỗ nhỏ, mật độ của các lô rừng trồng thường là 1.660 cây/ha đến 2000 cây/ha. Khi có kế hoạch chuyển hóa từ rừng trồng sản xuất với mục đích gỗ nhỏ thành rừng trồng sản xuất gỗ lớn cần tiến hành đánh giá chất lượng cây và chất lượng lâm phần để tìm ra lâm phần có chất lượng tốt. Đây là lâm phần có trên 50% cây có hình thái tốt, phân bố tương đối đồng đều trong lô, cây trung bình nhiều hơn cây xấu và đang có tiềm năng phát triển tốt để đưa vào kế hoạch chuyển hóa. Biện pháp kỹ thuật được lựa chọn là tỉa thưa rừng trồng để tận dụng sản phẩm gỗ khi tỉa thưa nhằm lấy ngắn nuôi dài. Các khu rừng này với chu kỳ kinh doanh 10 năm nên số cây để lại sau tỉa thưa lần 1 là 900 – 1.000 cây/ha. Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng rừng thâm canh cây keo lai theo hướng bền vững, sản xuất gỗ lớn là việc làm rất cần thiết để tạo ra bước đột phá mạnh mẽ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho người trồng rừng.

Phan Việt Toàn

Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị

 
   
Scroll