Liên hệ TT KNQG

Quảng Trị: Tổng kết mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát đảm bảo ATTP

Cập nhật: 28/10/2021 16:02

Với mục đích nhân rộng quy trình nuôi tôm có hiệu quả, năm 2021, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị đã triển khai mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP). Sáng ngày 28/10/2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tiến hành hội nghị tổng kết mô hình.

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát đảm bảo ATTP được Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị triển khai ở 2 điểm, xã Trung Giang huyện Gio Linh và xã Triệu An huyện Triệu Phong, gồm 4 hộ tham gia nuôi, với diện tích từ 0,5 ha/1 hộ nuôi.

Quá trình chăm sóc quản lý bao gồm 2 giai đoạn: giai đoạn ương và giai đoạn nuôi. Trong quá trình ương, tôm giống được ương ở ao ương có diện tích nhỏ với hệ thống sục khí đáy đầy đủ, các yếu tố môi trường nước được theo dõi thường xuyên.

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát đảm bảo ATTP tại xã Triệu An

 

Trong giai đoạn ương tôm 25 ngày đầu, tỷ lệ sống của tôm đạt 95%, kích cỡ bình quân 900 con/kg, chi phí giảm khoảng 15- 20% so với quy trình nuôi tôm 1 giai đoạn bình thường. Hiện nay sau hơn 4 tháng nuôi, tại ao nuôi thương phẩm, tôm đạt kích cỡ 50 - 55 con/kg, đáp ứng yêu cầu của mô hình, sản lượng ước đạt 11 tấn/ha.

Trên cơ sở những kết quả khả quan đã đạt được là cơ sở để chính quyền địa phương tại các điểm thực hiện mô hình có chính sách hỗ trợ để nhân rộng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát đảm bảo ATTP nhằm mang lại hiệu quả kinh tế, giảm thiểu rủi ro cho bà con, đồng thời góp phần định hướng các mô hình nuôi tôm thâm canh phát triển theo hướng bền vững.

Tôm nuôi trong mô hình

Phan Việt Toàn

Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị

 
   
Scroll