Liên hệ TT KNQG

Bộ NN&PTNT yêu cầu khẩn trương phòng chống sâu keo mùa thu

Cập nhật: 25/04/2019 11:45

Trước tình hình sâu keo mùa thu đã xâm nhập và gây hại tại một số địa phương tại nước ta, ngày 24/4/2019, Bộ NN&PTNT đã có công văn gửi Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; Cục BVTV, Cục Trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Viện KH Nông nghiệp Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện BVTV, Viện Nghiên cứu Ngô, Viện Di truyền Nông nghiệp.

Công văn nêu rõ: Loài sâu keo mùa thu (Spodoptera Frugiperda) đã xuất hiện ở nước ta. Hiện nay, sâu keo mùa thu đã xuất hiện và gây hại cục bộ tại một số tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Để tổ chức phòng trừ kịp thời và hiệu quả loài sâu hại này, Bộ NN&PTNT yêu cầu Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện một số nội dung:

- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành về trồng trọt và BVTV ở địa phương tổ chức điều tra sự phân bố, mật độ, tỷ lệ gây hại của sâu keo mùa thu trên ngô và các cây trồng khác, báo cáo về Cục BVTV trước ngày 10/5/2019 để tổng hợp, báo cáo Bộ NN&PTNT. Đồng thời, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu theo hướng dẫn của Cục BVTV.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền về sâu keo màu thu cho cán bộ ngành trồng trọt và BVTV, khuyến nông và nông dân trên địa bàn quản lí. Điều tra, phát hiện các giống ngô có khả năng kháng, chống chịu sâu keo mùa thu để hướng dẫn nông dân thay thế các giống ngô bị nhiễm nặng.

- Đối với các cơ quan trực thuộc Bộ NN&PTNT:

+ Cục BVTV ban hành các tài liệu, quy trình phòng chống sâu keo mùa thu; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nhận biết và biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu cho cán bộ trong các cơ quan chuyên ngành trồng trọt – BVTV, khuyến nông từ TƯ đến địa phương và nông dân; hướng dẫn hoạt chất thuốc BVTV tạm thời sử dụng phòng trừ sâu keo mùa thu; khuyến cáo DN đăng ký các sản phẩm phòng trừ sâu keo mùa thu (thuốc BVTV, bẫy bả, bẫy pheromone...), ưu tiên các loại thuốc BVTV sinh học.

+ Cục Trồng trọt phối hợp với Cục BVTV chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương biện pháp canh tác, chăm sóc, bố trí mùa vụ để hạn chế tác hại của sâu keo mùa thu; đặt hàng nghiên cứu giống kháng, chống chịu sâu keo mùa thu để đưa vào SX.

+ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Cục BVTV tổ chức thông tin, tuyên truyền; soạn thảo, in ấn và phát hành tài liệu phòng chống sâu keo mùa thu; xây dựng các mô hình quản lí dịch hại tổng hợp sâu keo mùa thu ở địa phương; tổ chức tập huấn cho cán bộ trong hệ thống khuyến nông ở địa phương.

Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu các viện, học viện tổ chức nghiên cứu về sâu keo mùa thu và các biện pháp phòng chống đảm bảo hiệu quả phòng trừ, hiệu quả kinh tế, an toàn môi trường sinh thái; nghiên cứu nhân nuôi ký sinh, thiên địch phòng chống sâu keo mùa thu; nghiên cứu, tuyển chọn giống kháng, giống chống chịu sâu keo mùa thu.

BBT (gt)

 
   
Scroll