Liên hệ TT KNQG

Lai Châu: Sâu keo mùa Thu hại ngô trên diện rộng

Cập nhật: 02/05/2019 18:37

Hiện nay, toàn tỉnh Lai Châu đã gieo trồng gần 17.200 ha/17.762 ha ngô Xuân Hè (đạt 96% kế hoạch), trong đó ngô Xuân sớm khoảng 1.500 ha đang giai đoạn trỗ cờ - phun râu - đóng bắp, Xuân chính vụ giai đoạn 2 - 5 lá. Thời tiết nắng nóng kéo dài đã tạo điều kiện thuận lợi cho sâu keo mùa Thu phát sinh, gây hại mạnh.

Các tin liên quan:

Sâu keo mùa Thu phát sinh tại tỉnh Lai Châu từ cuối tháng 3/2019, gây hại ngô Xuân sớm trên chân ruộng 1 vụ giai đoạn 5-9 lá, đồng thời gây hại ngô Xuân Hè chính vụ giai đoạn 2 - 5 lá tại các huyện trong tỉnh. Mật độ sâu trung bình 5-10 con/m2, nơi cao 15-20 con/m2, cục bộ tại huyện Tam Đường mật độ sâu >50 con/m2.Tổng diện tích nhiễm sâu keo mùa Thu trên toàn tỉnh là 1.331 ha, trong đó Tam Đường là huyện có diện tích nhiễm lớn nhất (762 ha), với 98 ha nhiễm nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ sinh trưởng, phát triển của cây ngô.

Căn cứ vào hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa phương đã chủ động lựa chọn các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ. Hiệu quả phòng trừ bằng thuốc hóa học tại các khu vực đạt từ 60 - 80%, tuy nhiên sâu keo mùa Thu có sức đẻ lớn, trưởng thành sống 12-14 ngày, đẻ từ 1.000- 2.000 trứng và đẻ liên tục, do đó có hiện tượng gối lứa trên đồng ruộng, gây khó khăn trong việc triển khai các biện pháp phòng trừ, đa số nông dân phải phun kép nhiều lần làm tăng chi phí sản xuất và ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Đến nay các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã tổ chức phun thuốc phòng trừ được 679 ha/1.331 ha ngô nhiễm sâu keo mùa Thu, đạt trên 51% diện tích cần phòng trừ.

Chi cục Trồng trọt và BVTV Lai Châu kiểm tra sâu keo hại ngô tại huyện Tân Uyên

Bà Trương Thị Nhàn, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: “Thời tiết nắng nóng, xen kẽ mưa là điều kiện thuận lợi cho sâu keo mùa Thu tiếp tục phát sinh phát triển, khả năng gây hại mạnh trên ngô Xuân Hè chính vụ từ giai đoạn 2,3 lá đến xoáy nõn. Các địa phương cần tập trung nguồn lực triển khai sản xuất vụ Xuân Hè, giám sát phòng trừ sâu keo mùa Thu, trong đó cần triển khai  một số giải pháp như: tranh thủ điều kiện thời tiết có mưa, tập trung gieo trồng ngô Xuân Hè đảm bảo theo kế hoạch; rà soát diện tích ngô bị ảnh hưởng khô hạn, không có khả năng phục hồi, tiếp tục tổ chức gieo trồng lại, kết thúc thời vụ trước 15/5. Tập trung chăm sóc ngô Xuân Hè; tổ chức điều tra, giám sát sâu keo mùa Thu, chú trọng diện tích ngô 2,3 lá - xoáy nõn. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng trừ sâu keo mùa Thu hại ngô theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn”.

Nguyễn Thị Thùy Dương

Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu

 

 
   
Scroll