Liên hệ TT KNQG

Lào Cai: Hỗ trợ cho các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP đợt 1 năm 2019

Cập nhật: 29/10/2019 12:52

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho các huyện, thành phố để hỗ trợ phát triển sản phẩm đạt chứng nhận OCOP lần 1 năm 2019.

Theo đó, có 27 sản phẩm của 07 huyện, thành phố: Bắc Hà, Bát Xát, Mường Khương, Sa Pa, Bảo Thắng, Bảo Yên và Thành phố Lào Cai đạt chứng nhận OCOP được hỗ trợ phát triển sản phẩm với kinh phí 480 triệu đồng từ ngân sách tỉnh. Đây là những sản phẩm OCOP đầu tiên của tỉnh Lào Cai được hỗ trợ phát triển sản phẩm theo Nghị quyết số 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chính sách hỗ trợ cụ thể như sau: Đối với sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh, hỗ trợ 15 triệu đồng/sản phẩm 3 sao, 30 triệu đồng/sản phẩm 4 sao, 45 triệu đồng/sản phẩm 5 sao. Đối với sản phẩm đạt chứng nhận cấp Quốc gia từ 3-5 sao sẽ hỗ trợ 80 triệu đồng/sản phẩm. 

Trong đợt 1, Bắc Hà có 02 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh gồm: rượu ngô đặc sản Bản Phố đạt tiêu chuẩn 04 sao, được hỗ trợ 30 triệu đồng; sản phẩm chè hữu cơ Bản Liền đạt tiêu chuẩn 05 sao, được hỗ trợ 45 triệu đồng.

Sản phẩm chè hữu cơ Bản Liền là một trong số 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh trong đợt 1 năm 2019

Qua đó giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và chính quyền các xã trên địa bàn tỉnh có điều kiện đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế từ sản phẩm OCOP, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân./.

Tráng Xuân Cường

Trung tâm VH-TT và Truyền thông Bắc Hà, Lào Cai

 
   
Scroll