Liên hệ TT KNQG

Sổ tay hướng dẫn Hệ thống quản lý sản xuất nhằm đẩy mạnh áp dụng GAP

Cập nhật: 20/05/2021 10:10
Sổ tay hướng dẫn Hệ thống quản lý sản xuất nhằm đẩy mạnh áp dụng GAP

Dự án Tăng cường Độ Tin cậy trong Lĩnh vực Sản xuất Cây trồng An toàn tại Khu vực Miền Bắc đã được thực hiện bởi Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với sự hỗ trợ của JICA trong suốt 5 năm qua từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 7 năm 2021.

Trên cơ sở kết quả Dự án đã đạt được cùng với các ý kiến đóng góp từ Sở NN & PTNT của các tỉnh thí điểm (tỉnh Hải Dương, tỉnh Hà Nam và tỉnh Hưng Yên) và các tỉnh bán thí điểm (tỉnh Phú Thọ, tỉnh Thái Bình và tỉnh Vĩnh Phúc), Dự án đã biên soạn “Sổ tay hướng dẫn Hệ thống Quản lý sản xuất nhằm đẩy mạnh áp dụng GAP” và “Sổ tay hướng dẫn Phát triển Chuỗi cung ứng”, với hy vọng cung cấp thông tin và kinh nghiệm hữu ích của Dự án nhằm mở rộng và phát triển Mô hình sản xuất cây trồng an toàn trong chuỗi cung ứng, cũng như góp phần phát triển sản xuất cây trồng an toàn nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung.

Mục đích của những sổ tay này là cung cấp thông tin hữu ích và hướng dẫn cho các cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN & PTNT) ở các tỉnh có ý định áp dụng hệ thống quản lý sản xuất để hỗ trợ các nhóm đối tượng sản xuất rau an toàn theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt. (GAP: GAP cơ bản / VietGAP) và phân phối dưới hình thức bán hàng tập trung theo nhu cầu thị trường.

* Tài liệu đính kèm Tập huấn TOT về GAP cơ bản:

- Giới thiệu Dự án JICA

- Module 1

- Module 2

- Module 3

Module 4

- Module 5

- Module 6

- Module 7

* Tài liệu đính kèm Tập huấn TOF về GAP cơ bản:

- Phần 1

- Phần 2

- Phần 3

- Phần 4

* Tài liệu đính kèm Tài liệu TOT về GAP cơ bản bổ sung:

- Bài 1

- Bài 2

- Bài 3

- Bài 4

- Bài 5

- Bài 6

- Bài 7

 
   
Scroll