Liên hệ TT KNQG

Bông hoa khuyến nông

Cập nhật: 10/07/2015 15:27

Tg: Nguyễn Thị Thùy Dương - Trung tâm Khuyến nông Lai Châu

Ai bảo em là hoa

Hoa muôn hương muôn sắc

Lên nương để trồng ngô

Em có màu của đá

Xuống ruộng để cấy lúa

Em lại có màu bùn

Đi trồng cây ăn quả

Ở bản của người Mông

Em có màu thổ cẩm.

Em là con của đất

Em là con của rừng.

Gùi cái chữ lên nương

Cho toàn là người lớn

Người gọi con xưng mế

Người gọi em xưng tao.

Cách trồng ngô tăng vụ

Cách trồng lúa đông xuân

Giờ là cây ăn quả

Rồi vỗ béo trâu bò

Cái gì em cũng rõ

Và nói thật tận tường.

Bà con ai cũng nói

Bông hoa khuyến nông này

Là hoa chung của bản./.

 

Các tin khác
Khắc phục bão về - (29/06/2015 09:39) Thương em mùa gặt - (23/06/2015 09:19) Nông thôn mới - (16/06/2015 15:57) Hoa khuyến nông - (05/06/2015 09:23) Quê hương mùa lúa - (18/05/2015 15:34) Tập huấn khuyến nông - (12/05/2015 09:00) Mong mưa...! - (07/05/2015 15:15) Anh khuyến nông vùng cao - (17/04/2015 09:42)
 
   
Scroll