Liên hệ TT KNQG

Cảm nhận Thông tin khuyến nông

Cập nhật: 07/12/2015 15:26

Lê Đình Phương

Báo Khuyến nông nhìn đã thấy mê

Nâng lên đặt xuống lại mân mê

Ảnh tươi, chữ rõ xem không chán

Ý đẹp lời hay đọc thích ghê.

 

Hiệu quả chăn nuôi nhờ kỹ thuật

Làm giàu trồng trọt bởi tinh nghề

Khuyến nông hướng dẫn điều hay thiệt

Lan tỏa niềm tin mãi mến mê.

 

 

Các tin khác
Bò Kobe - (26/11/2015 15:27) Cô giáo… Lớp học không phấn bảng! - (19/11/2015 11:40) Nghề yêu dấu... - (16/11/2015 16:16) Cô giáo Mẹ - (12/11/2015 11:27) Trồng ngô đi em!!! - (27/10/2015 09:01) Chiếc cầu kỹ thuật - (09/10/2015 16:05) Chào nông thôn mới! - (08/09/2015 10:29) Chín nhớ trong sản xuất lúa - (31/08/2015 16:39)
 
   
Scroll