Liên hệ TT KNQG

Hà Giang: Diện mạo mới sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Bắc Quang

Cập nhật: 30/10/2019 12:02

Bắc Quang là huyện vùng thấp và một trong năm huyện động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của Hà Giang (gồm huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Bắc Mê và thành phố Hà Giang). Sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (XDNTM), từ 2010 - 2019, diện mạo của huyện Bắc Quang có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Theo báo cáo của UBND huyện Bắc Quang, sau 10 năm triển khai XDNTM, toàn huyện đã huy động được trên 250.980 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách của Trung ương là 72.162 triệu đồng; vốn ngân sách của tỉnh 41.530 triệu đồng; ngân sách của huyện 10.760 triệu đồng; vốn lồng ghép 37.976 triệu đồng; vốn đóng góp của người dân 75.757 triệu đồng và các nguồn vốn huy động khác là 12.805 triệu đồng. Cũng trong 10 năm XDNTM, người dân huyện Bắc Quang đã hiến được trên 413.650 m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương; người dân đóng góp được 235.280 ngày công; đóng góp vật liệu để làm đường giao thông nông thôn tương đương 155.200 triệu đồng. Tính đến cuối năm 2018, toàn huyện Bắc Quang đã có 6/23 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM. Đến thời điểm cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của toàn huyện đạt gần 32 triệu đồng/người/năm, tăng 12,2 triệu đồng so với năm 2015 (là năm kết thúc giai đoạn 1 trong XDNTM, từ 2010 – 2015). Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,21% năm 2010 xuống còn 8,18% vào cuối năm 2018 (theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020). Tỷ lệ lao động qua đào tạo của toàn huyện đạt 47,3%, tăng 7,2% so với năm 2015. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99%, tăng 21% so với năm 2015. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia đạt gần 99%... Toàn huyện Bắc Quang đã làm mới được 282.340 km đường bê tông nông thôn. Huy động nguồn vốn xã hội hóa xây dựng được 171 nhà lớp học, 111 nhà lưu trú giáo viên; sửa chữa, cải tạo được 171 công trình, lớp học; xây dựng được 7 khu thể thao trung tâm xã; sửa chữa 17 công trình nhà văn hóa xã; cải tạo, sửa chữa 206 công trình nhà văn hóa kiêm trụ sở thôn bản.

Cũng qua 10 năm triển khai XDNTM, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bắc Quang đã phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn triển khai xây dựng các mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” và đã có 8.484 hộ đạt tiêu chí “Nhà sạch – vườn đẹp”. 6.128 hộ trồng mới hàng rào bằng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Đến thời điểm hiện nay, toàn huyện Bắc Quang đã có 8.974 hộ đạt tiêu chí của Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; 215/236 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu Văn hóa (đạt 91,1% mục tiêu đề ra). Có 24.628/27.955 hộ gia đình được công nhận tiêu chí gia đình văn hóa. Ngoài ra, qua 10 năm triển khai XDNTM, toàn huyện Bắc Quang đã hoàn thành 250 tiêu chí, tăng 65 tiêu chí so với năm 2015 (khi kết thúc giai đoạn 1, từ 2010 – 2015).

Bên cạnh đó, trong 10 năm triển khai XDNTM, huyện Bắc Quang đã đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Người dân đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, góp phần hình thành nên các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Vùng sản xuất lúa chất lượng cao có diện tích trên 2.200 ha tại các xã Bằng Hành, Quang Minh, Việt Vình, Minh Ngọc… với sản lượng bình quân đạt trên 12.000 tấn/năm, doanh thu đạt trên 71 tỷ đồng; Vùng sản xuất lạc hàng hóa với diện tích gần 1.900 ha tập trung ở các xã Đồng Yên, Vĩnh Phúc và Đông Thành với sản lượng bình quân đạt trên 8.345 tấn và doanh thu đạt gần 170 tỷ đồng; Vùng trồng chè nguyên liệu với diện tích gần 4.100 ha; Vùng trồng cam, quýt có diện tích trên 4.165 ha; Vùng trồng cây dược liệu đạt gần 706 ha… Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có 1.197.700 con; trong đó, đàn trâu 21.842 con, đàn bò 968 con, đàn lợn 110.000 con, đàn dê 15.900 con và đàn gia cầm 1.050.000 con…

Nông dân xã Kim Ngọc tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn

Đồng chí Trần Văn Hòa, Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình XDNTM huyện Bắc Quang cho biết: Chương trình XDNTM đã giúp bộ mặt của huyện Bắc Quang ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Có thể nói, Chương trình XDNTM đã tạo nên một bước tiến mới tại các vùng nông thôn trên địa bàn của huyện Bắc Quang.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, huyện Bắc Quang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa và mục tiêu của Chương trình XDNTM đến các cấp chính quyền và toàn thể người dân các dân tộc trên địa bàn của huyện. Trong năm 2019, huyện Bắc Quang phấn đấu có thêm 02 xã là Hùng An và Kim Ngọc đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện các cấp chính quyền của huyện Bắc Quang đang phối hợp cùng với chính quyền của 2 xã triển khai hoàn thành các hạng mục cuối cùng trong xây dựng nông thôn mới và cuối năm huyện sẽ đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với 2 xã Hùng An và Kim Ngọc.

Phạm Văn Phú

Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Giang

 
   
Scroll