Liên hệ TT KNQG

Tăng cường công tác quản lý dự án khuyến nông trung ương năm 2021

Cập nhật: 12/07/2021 14:34

Để tăng cường công tác quản lý dự án khuyến nông trung ương lĩnh vực chăn nuôi năm 2021, chiều ngày 8/7/2021, tại Hà Nội Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức cuộc họp đánh giá việc triển khai dự án khuyến nông trung ương do các đơn vị trực thuộc Viện Chăn nuôi chủ trì dự án.

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, ông Lê Minh Lịnh - Trưởng phòng Khuyến nông, Vụ khoa học CN &MT, Bà Ngô Thị Kim Cúc - Phó viện trưởng Viện Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và PTNT). Về phía Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có bà Hạ Thúy Hạnh - PGĐ Trung tâm cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện chủ trì dự án khuyến nông trung ương, các chủ nhiệm dự án đang triển khai năm 2021.

Cuộc họp nhằm  đánh giá việc triển khai dự án khuyến nông trung ương do các đơn vị trực thuộc Viện Chăn nuôi chủ trì. Đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn để dự án đạt mục tiêu đã phê duyệt và triển khai kế hoạch công tác kiểm tra dự án 6 tháng cuối năm 2021.

Mô hình nuôi vịt biển tại tỉnh Quảng Ninh

 

Theo nội dung trao đổi của các đơn vị trực thuộc Viện Chăn nuôi đã và đang chủ trì các dự án khuyến nông trung ương lĩnh vực chăn nuôi cho thấy, tính đến nay các đơn vị đã tiến hành chọn điểm, chọn hộ tham gia dự án, tiến hành thủ tục thầu con giống, vật tư, tư vấn chứng nhận VietGAHP để triển khai dự án. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 một số dự án gặp khó khăn trong công tác triển khai, đã phải điều chỉnh nhiều lần ảnh hưởng đến kết quả dự án.

Để tăng cường công tác quản lý dự án khuyến nông trung ương, đảm bảo việc triển khai các chương trình, dự án khuyến nông đúng tiến độ và đúng quy định các đại biểu đã cùng nhau trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đặc biệt, thống nhất các nội dung liên quan đến việc cung cấp con giống và yêu cầu kỹ thuật của mô hình; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm lan tỏa hiệu quả của mô hình. Qua đó bàn các biện pháp, giải pháp để khắc phục nhằm giúp đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án và cán bộ kỹ thuật triển khai đảm bảo đúng tiến độ, đạt mục tiêu đặt ra, góp phần nâng cao hiệu quả chuyển giao khoa học kỹ thuật đến với người nông dân.

Thanh Thúy

 
   
Scroll