Đang Online:
463

Đã truy cập:
103.930.802
Liên hệ TT KNQG

Thái Bình: Kết quả mô hình liên kết nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm

Cập nhật: 14/03/2019 16:41
Thái Bình: Kết quả mô hình liên kết nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm

Cá rô phi đơn tính là đối tượng nuôi thủy sản nước ngọt chủ yếu tại Thái Bình, là một trong những định hướng chiến lược cho sự phát triển của nghề nuôi trồng thủy sản (NTTS) của tỉnh.

Năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình được giao thực hiện mô hình “Liên kết nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm” trên quy mô 03 ha với mục tiêu hạn chế dịch bệnh, tạo sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Mô hình đặt ra các chỉ tiêu: mật độ thả 3 con/m2, tỷ lệ sống hơn 70%, trọng lượng trung bình trên 650 gam/con, năng suất đạt 14 tấn/ha, hệ số thức ăn dưới 1,5.

Trung tâm Khuyến nông Thái Bình đã chọn địa điểm xây dựng mô hình tại 03 xã Thái Hưng, Thái Hồng, Mỹ Lộc thuộc huyện Thái Thụy. Đây là các xã có diện tỉnh nuôi trồng thủy sản nước ngọt lớn, thuận lợi cho việc triển khai mô hình và thông tin tuyên truyền cũng như công tác tổng kết hội thảo. Thời gian triển khai từ tháng 03 đến tháng 10/2018.

Mô hình đã đạt các chỉ tiêu sau: Tỷ lệ sống: 72,2%; Trọng lượng trung bình 773 gam/con, sản lượng 50.265 kg, năng suất 16,7 tấn/ha, hệ số thức ăn 1,35. Các chỉ tiêu kỹ thuật đều vượt chỉ tiêu của dự án đề ra. Hiệu quả kinh tế đạt 96.550.000 đồng/ha. Trung tâm Khuyến nông đã giới thiệu Công ty TNHH Vĩnh Cơ ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho các hộ dân.

Kết quả nổi bật là Trung tâm chuyển giao công nghệ thủy sản Việt Nam đã đánh giá chất lượng và cấp giấy chứng nhận cả 3 hộ đều đạt 100% chỉ tiêu loại A tiêu chí VietGAP.

Thành công của mô hình mở ra triển vọng lớn giúp nông dân trong vùng tiếp cận với kỹ thuật nuôi mới, nuôi cá rô phi theo VietGAP tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho người sử dụng; đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập cho người nuôi, từng bước hình thành các khu nuôi thủy sản hàng hóa an toàn thực phẩm tập trung.

Bùi Văn Trụ

Trung tâm Khuyến nông Thái Bình

 
   
Scroll