Đang Online:
161

Đã truy cập:
110.399.205
Liên hệ TT KNQG

Gia Lai: Phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ

Cập nhật: 29/10/2019 13:00

Gia Lai là tỉnh miền núi ở khu vực phía bắc của vùng Tây Nguyên, có tiềm năng và thế mạnh phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ, đặc biệt là bò thịt. Theo số liệu thống kê vào tháng 10/2018, Gia Lai có số lượng đàn bò nhiều thứ 2 cả nước, sau tỉnh Nghệ An; đứng thứ 3 về sản lượng thịt bò nhưng lại đứng thứ 41 về trọng lượng xuất chuồng.

Năm 2019, đứng trước thách thức về dịch bệnh trên đàn lợn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến khích người dân chuyển hướng sang phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ, gia cầm, thủy sản để bù đắp phần thiếu hụt thực phẩm cho người dân.

Những năm qua tỉnh Gia Lai đã có nhiều chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt và dê. Tuy nhiên năng suất và chất lượng đàn bò và dê còn thấp chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường và hiệu quả cho người nuôi.

Vì vậy, ngày 25/10/2019, Trung tâm Khuyến nông Gia Lai phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo “Phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ” để chia sẻ những thông tin mới, bổ ích nhằm đẩy mạnh chăn nuôi gia súc ăn cỏ trong tỉnh phát triển ổn định và bền vững hơn.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu các giống bò thịt chất lượng cao và công nghệ thụ tinh nhân tạo trâu bò; một số giống cỏ phục vụ chăn nuôi có thể áp dụng tại Gia Lai; một số kết quả nghiên cứu phát triển chăn nuôi bò thịt tại Tây Nguyên; kết quả nghiên cứu phát triển giống bò thịt chất lượng cao tại tỉnh Gia Lai; tình hình hỗ trợ tinh và vật tư phối giống nhân tạo trong tỉnh; tình hình chăn nuôi gia súc ăn cỏ giai đoạn 2016-2018 và định hướng phát triển 2019-2025… qua báo cáo của các chuyên gia, nhà khoa học.

Các đại biểu đã thảo luận về giải pháp truyền tải thông tin tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với người chăn nuôi, đặc biệt người chăn nuôi là đồng bào dân tộc thiểu số để nông dân có thể hiểu rõ, thực hiện được những kỹ thuật đó trên đàn gia súc của gia đình mình.

Hương Trà

 
   
Scroll