Liên hệ TT KNQG

Hải Dương: Tập huấn, bồi dưỡng tiểu giáo viên về canh tác lúa theo phương pháp thâm canh cải tiến SRI

Cập nhật: 30/08/2019 11:16
Hải Dương: Tập huấn, bồi dưỡng tiểu giáo viên về canh tác lúa theo phương pháp thâm canh cải tiến SRI Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong 02 ngày 27-28/8/2019, tại Hải Dương, Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hải Dương tổ chức lớp “Tập huấn, bồi dưỡng tiểu giáo viên (TOT) về canh tác lúa theo phương pháp tham canh cải tiến SRI” cho 40 học viên là cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trung tâm DVNN các huyện, thành phố và cộng tác viên khuyến nông.

Tại lớp tập huấn, các học viên được TS Hoàng Văn Hồng - Trưởng phòng Khuyến nông Trồng trọt & Lâm nghiệp (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) tập huấn, trao đổi những kiến thức cơ bản nhất về “Canh tác lúa theo phương pháp thâm canh cải tiến SRI” với 05 chuyên đề chính: Những vấn đề chung về sản xuất lúa; Biện pháp kỹ thuật SRI; Giảm chi phí trong sản xuất lúa; Kỹ thuật sản xuất lúa theo phương pháp SRI; Biện pháp hạn chế phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa. Bên cạnh đó, các học viên cũng được bồi dưỡng kỹ năng tập huấn cho tập huấn viên/hướng dẫn viên với các nội dung cơ bản: Đặc điểm học của người lớn; Nguyên tắc dạy học đối với người lớn; Phương pháp dạy học cho người lớn; Giáo cụ thường dùng trong tập huấn, chuyển giao KHKT.

Mỗi học viên tham gia sẽ là những tập huấn viên/hướng dẫn viên để tuyên truyền, khuyến cáo các hộ sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Hải Dương thay đổi dần tập quán canh tác sản xuất lúa truyền thống sang áp dụng biện pháp canh tác lúa theo phương pháp thâm canh cải tiến SRI để nâng cao hiệu quả kinh tế (do giảm lượng giống; giảm lượng phân bón, nhất là đạm; giảm nước tưới, tười nước tiết kiệm; giảm sử dụng thuốc BVTV; giảm công lao động), sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường và ít phát thải khí nhà kính.

Trần Cảnh 

Trung tâm Khuyến nông Hải Dương

 
   
Scroll