Liên hệ TT KNQG

Lạng Sơn: Tập huấn tư vấn kỹ thuật chăn nuôi vịt bầu Kỳ Lừa theo VietGAHP

Cập nhật: 20/07/2021 14:11

Thực hiện chương trình đào tạo huấn luyện khuyến nông Trung ương do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ, ngày 16/7/2021, tại HTX nông nghiệp Bắc Lãng, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lớp tập huấn tư vấn kỹ thuật chăn nuôi vịt Bầu Kỳ Lừa theo VietGAHP.

Tham dự lớp tập huấn có 45 học viên gồm: cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, khuyến nông viên và cộng tác viên khuyến nông của 5 huyện: Đình Lập, Văn Quan, Văn Lãng, Cao Lộc và Chi Lăng.

Với tính chất là lớp học hiện trường, gắn nội dung lý thuyết với thực hành, tại lớp tập huấn, giảng viên và các học viên khuyến nông đã cùng nhau chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình chăn nuôi vịt, như: nhận biết các giống vịt bầu; cách chọn con giống; xây dựng chuồng trại và cách úm vịt bầu; xử lý nền chuồng trại trong quá trình nuôi vịt bầu; cách tạo nền đệm lót sinh học xử lý chất thải trong quá trình chăn nuôi; chế độ dinh dưỡng chăn nuôi trong các giai đoạn sinh trưởng; chăm sóc quản lý dịch bệnh trong quá trình chăn nuôi đến khi xuất bán vịt bầu.

Cùng với phần lý thuyết, học viên còn được hướng dẫn thực hành tại chỗ kỹ thuật mổ khám phân tích mẫu bệnh phẩm trên đàn vịt bầu.

Thực hành kỹ thuật mổ khám phân tích mẫu bệnh phẩm

 

Thông qua lớp tập huấn, học viên là những hạt nhân nòng cốt trong công tác tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi gia cầm, thủy cầm, đặc biệt trong đó là việc phát triển giống bản địa vịt bầu Kỳ Lừa, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới./.

Nguyễn Duy Hà

Trung tâm Khuyến nông Lạng Sơn

 
   
Scroll