Đang Online:
1.207

Đã truy cập:
112.557.316
Liên hệ TT KNQG

Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác chuyển giao, nhân rộng kết quả các dự án lâm nghiệp

Cập nhật: 16/01/2020 11:03

Ngày 14/1/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chuyển giao, nhân rộng kết quả các dự án lâm nghiệp.

Với mục tiêu phổ biến, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, kết quả của các dự án lâm nghiệp vào sản xuất thông qua các hoạt động khuyến nông nhằm góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người nông dân và thúc đẩy ngành lâm nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, ngày 14/1/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chuyển giao, nhân rộng kết quả các dự án lâm nghiệp.

Theo biên bản ghi nhớ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiếp nhận các tài liệu kỹ thuật về các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sản xuất trong lĩnh vực lâm nghiệp, là kết quả của các dự án lâm nghiệp do Ban quản lý các dự án lâm nghiệp cung cấp để tuyên truyền, phổ biến, chuyển giao vào sản xuất thông qua các hoạt động khuyến nông.

Ban quản lý các dự án lâm nghiệp hỗ trợ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức thực hiện các dự án khuyến nông, hoạt động khuyến nông, chuyển giao, nhân rộng kết quả các dự án lâm nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Lồng ghép triển khai các dự án lâm nghiệp và các chương trình, dự án khuyến nông nhằm phát huy năng lực, kinh nghiệm đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp. Phối hợp lồng ghép các dự án lâm nghiệp với các chương trình, dự án khuyến nông… theo chủ trương, định hướng của Ngành.

Hai bên sẽ cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho nông dân.

 
Lãnh đạo hai đơn vị ký biên bản ghi nhớ hợp tác chuyển giao, nhân rộng kết quả các dự án lâm nghiệp

 

PGS. TS Lê Quốc Thanh - GĐ TTKNQG phát biểu tại Lễ ký kết

Thúy Hiên

Tin liên quan đăng trên Báo Nông nghiệp Việt Nam

 
   
Scroll