Liên hệ TT KNQG

Quảng Trị: Hội nghị tổng kết lớp tập huấn hiện trường cho nông dân (FFS)

Cập nhật: 09/06/2020 11:11

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết các lớp tập huấn tại hiện trường cho nông dân (FFS) trên các cây trồng lúa, lạc, rau, tiêu trong vụ Đông Xuân 2019 -2020.

Cùng với việc triển khai thực hiện nhân rộng các mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu thâm canh trên các cây trồng trong vụ Đông Xuân 2019-2020, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị đã triển khai 17 lớp tập huấn FFS trên các cây trồng, trong đó: 9 lớp trồng lúa, 2 lớp trồng lạc, 2 lớp trồng rau, 4 lớp trồng tiêu tại các huyện Cam Lộ, Triệu Phong, Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Gio Linh.

Thông qua mô hình tập huấn, hộ nông dân được học lý thuyết và thực hành trên đồng ruộng mô hình nhằm  giúp cho bà con nông dân hiểu và vận dụng kiến thức vào sản xuất, giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế, tạo ra nông sản sạch, góp phần bảo vệ  môi trường sinh thái. Nội dung tập huấn xuyên suốt quá trình canh tác từ khi làm đất gieo, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch, bảo quản.

Quá trình học tập áp dụng phương châm " cầm tay chỉ việc", thực hành là chủ yếu, kết hợp trao đổi kinh nghiệm, thảo luận, từ đó lớp học đúc rút kinh nghiệm, bổ sung giữa lý thuyết với thực tế, mục đích hoàn thành quy trình phù hợp với điều kiện đất đai của địa phương.

Kết quả các lớp tập huấn có tác động tích cực đến việc áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, có tác động thúc đẩy nhanh việc mở rộng diện tích sản xuất các cây trồng theo quy mô lớn, và ngày càng mang lại hiệu quả cao hơn.

Các học viên lớp tập huấn kỹ thuật canh tác rau màu tại xã Triệu Phong nhận chứng chỉ

 

Tại hội nghị tổng kết các lớp học, các học viên đã được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Từ các kiến thức khoa học kỹ thuật đã được học bà con nông dân sẽ tiếp thu và vận dụng trong việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu trong hoạt động sản xuất.

Phan Việt Toàn

Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị

 
   
Scroll