Liên hệ TT KNQG

Sơ kết sản xuất cây trồng vụ Hè Thu, Mùa 2019 các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Cập nhật: 19/11/2019 16:25

Ngày 13/11/2019, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị “Sơ kết sản xuất cây trồng vụ Hè Thu, Mùa năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”.

Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Kpă Thuyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu, Mùa 2019; thảo luận phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, tồn tại hạn chế, những giải pháp mang tính đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong vụ Hè Thu, Mùa năm 2019. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các biện pháp, giải pháp tích cực phù hợp để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020. 

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2019, trên địa bàn Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về thời tiết biến đổi thất thường, sâu bệnh hại phát sinh trên diện rộng làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất. Song với sự chỉ đạo điều hành tích cực, sát sao, linh hoạt về thời vụ gieo trồng, về cơ cấu giống đưa vào sản xuất và kỹ thuật canh tác phù hợp, tiết kiệm nước; Kết quả toàn vùng gieo cấy được 774 nghìn ha lúa, giảm hơn 13 nghìn ha so với năm 2018; sản lượng đạt 4.550 nghìn tấn, giảm hơn 37 nghìn tấn so với năm 2018, nhưng năng suất lại tăng 0,5 tạ/ha. Công tác chuyển đổi cây trồng từ đất lúa được 16.350 ha, thu lợi nhuận 63 triệu đồng/ha đối với cây màu hàng năm, 104 triệu đồng/ha đối với cây lâu năm và 16 triệu đồng/ha đối với chuyển đổi cơ cấu giống mới. Diện tích cây hoa màu các loại đạt 89.300 ha, tăng 38.000 ha so năm 2018. Các đơn vị, địa phương chủ động, tích cực phòng trừ ngăn chặn kịp thời bệnh khảm lá sắn, sâu keo mùa thu phá hại cây trồng. Cây công nghiệp các loại tiếp tục được quan tâm chăm sóc tốt giữ vững ổn định sinh trưởng vườn cây.

Sau khi nghe báo cáo và một số tham luận cùng những chia sẻ về kinh nghiệm thực tế của các đại biểu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh đánh giá cao kết quả đạt được trong vụ Hè Thu, Mùa 2019; chỉ ra những kết quả tích cực cần tiếp tục phát huy, những tồn tại, hạn chế cần tháo gỡ, khắc phục kịp thời. Qua đó, Thứ trưởng nhấn mạnh một số vấn đề cần lưu ý, là: Bố trí thời vụ hợp lý cho từng địa phương để hạn chế rủi ro; Sử dụng bộ giống tốt, đa dạng phù hợp với từng chân đất để thâm canh; Mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả, nhất là những nơi khó khăn về nước tưới; Tiếp tục đẩy mạnh khuyến cáo giảm lượng giống lúa gieo sạ; Tổ chức thực hiện đồng bộ hiệu quả giải pháp phòng chống sâu keo mùa thu và bệnh khảm lá sắn; Tăng cường quản lý sử dụng nguồn nước tưới hiệu quả ngay từ đầu; Tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho người dân chăm sóc bảo vệ tốt diện tích cây trồng lâu năm, bổ sung thay thế trồng xen cây ăn quả phù hợp vào vườn cà phê để tăng thu nhập.

Để triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đề ra đạt thắng lợi, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh chỉ đạo:

Cục Trồng trọt chủ trì phối hợp với các Cục liên quan và địa phương khẩn trương tổ chức rà soát xây dựng lịch thời vụ sát với thực tế; hướng dẫn khuyến cáo bộ giống cây trồng tốt đưa vào sản xuất; rà soát diện tích cần chuyển đổi trong vụ tới để có kế hoạch thực hiện; hướng dẫn các phương án phòng trừ hiệu quả đối với một số sâu bệnh hại chính.

Tổng cục Thủy lợi theo dõi sát tình hình nguồn nước, thông báo hướng dẫn kịp thời về giải pháp quản lý và sử dụng nguồn tưới tiết kiệm hiệu quả.

Cục Bảo vệ Thực vật theo dõi sát, dự tính dự báo thường xuyên về tình hình phát sinh sâu bệnh hại, thông báo kịp thời cho các địa phương đơn vị về biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiếp tục triển khai thực hiện các Diễn đàn Khuyến nông@ Nông nghiệp, tăng cường công tác tuyên truyền kỹ thuật canh tác cây trồng hiệu quả và các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất.

Các địa phương căn cứ lịch thời vụ chung, bộ giống cây trồng chung, biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại chính của Cục Trồng trọt hướng dẫn, dựa vào điều kiện tình hình cụ thể của địa phương để xây dựng kế hoạch riêng phù hợp và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đạt thắng lợi./.

Nguyễn Văn Tâm

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 
   
Scroll