Đang Online:
668

Đã truy cập:
100.139.176
Liên hệ TT KNQG

Bình Định: Tập trung chỉ đạo chống hạn

Cập nhật: 17/07/2019 16:27
Bình Định: Tập trung chỉ đạo chống hạn Đồng ruộng khô khốc và nhiễm mặn nên cây lúa không thể phát triển

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên mùa khô năm nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định nắng nóng xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm, lượng mưa 6 tháng đầu năm chỉ đạt 75% lũy kế trung bình nhiều năm.

Những đợt nắng nóng gay gắt tiếp diễn từ tháng 6 đến nay càng làm cho tình hình thiếu nước tưới cho cây trồng và nước sinh hoạt cho người dân, nước uống cho gia súc càng thêm căng thẳng. Diện tích lúa Hè Thu bị hạn đã tăng lên 3.418 ha, trong đó có 180 ha lúa đã bị chết; có trên 2.900 hộ đã bị thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình trên, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính xem xét trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho tỉnh chống hạn, xâm nhập mặn vụ Hè Thu 2019.

Để chủ động ứng phó với tình hình nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Châu đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục triển khai gieo sạ tại các diện tích đảm bảo có nguồn nước tưới, lưu ý thời điểm xuống giống phù hợp, hạn chế thấp nhất tác động của điều kiện thời tiết bất lợi ảnh hưởng xấu đến năng suất cây trồng. Đối với các giải pháp chống hạn, yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp thực hiện hiệu quả các biện pháp tưới nước tiết kiệm cho lúa và các loại cây trồng cạn, cũng như tăng cường việc nạo vét, khơi thông dòng chảy ở các sông, suối, kênh mương nội đồng; nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những diện tích thiếu nước tưới, tăng cường sử dụng các giống cây trồng thích ứng với điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đồng thời xem xét các chính sách để hỗ trợ kịp thời cho người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Đối với nguồn nước sinh hoạt cho người dân, yêu cầu chính quyền vận động người dân đào vét, âm thêm bộng giếng, đào khoan giếng ở những vùng có mạch nước ngầm dồi dào để phục vụ nước sinh hoạt cho người và gia súc. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tình hình thực hiện công tác phòng chống hạn và nhiễm mặn tại các địa phương; thường xuyên báo cáo kết quả về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Dự báo tình hình nắng nóng có thể kéo dài trong thời gian tới, vì vậy Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo UBND các địa phương bị hạn thành lập ngay Ban chỉ đạo phòng chống hạn, tích cực triển khai các giải pháp chống hạn đồng bộ, quyết liệt, hạn chế thấp nhất tình trạng thiếu nước tưới cho cây, hoa màu vụ Hè Thu, vụ Mùa và đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân./.

                                                                                 Đinh Văn Toại

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

 
   
Scroll