Liên hệ TT KNQG

Bắc Giang: Sản lượng vải thiều giảm so với cùng kỳ

Cập nhật: 13/06/2019 12:41
Bắc Giang: Sản lượng vải thiều giảm so với cùng kỳ Sản lượng vải thiều tỉnh Bắc Giang năm nay ước đạt 150 nghìn tấn

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bắc Giang, diện tích vải thiều của tỉnh năm 2019 đạt trên 28 nghìn ha, bằng 100% so với cùng kỳ, tuy nhiên sản lượng ước đạt 150 nghìn tấn, chỉ bằng 76% so với cùng kỳ, trên 89% kế hoạch năm.

Trong đó, diện tích vải sớm đạt 6 nghìn ha, bằng 100% cùng kỳ; năng suất đạt 67 tạ/ha; sản lượng đạt trên 42 nghìn tấn. Diện tích vải thiều theo hướng VietGAP đạt trên 14 nghìn ha, năng suất ước đạt 70 tạ/ha, sản lượng trên 100 nghìn tấn. Diện tích vải thiều GlobalGAP đạt 258 ha, năng suất đạt 70 tạ/ha, sản lượng 1,8 nghìn tấn.

Được biết, nguyên nhân sản lượng vải thiều thấp hơn so với cùng kỳ là do vụ Đông năm 2018 thời tiết diễn ra trong điều kiện ấm, các đợt không khí lạnh thường ngắn, nhiệt độ giảm không sâu, đã ảnh hưởng đến quá trình phân hóa mầm hoa của cây vải thiều.

Hương Giang

TT Khuyến nông Bắc Giang

 
   
Scroll