Đang Online:
1.401

Đã truy cập:
41.358.775
Liên hệ TT KNQG

Lâm Đồng: Giá bán lẻ và trợ giá 9 loại cây trồng trong năm 2017

Cập nhật: 15/05/2017 13:44
Lâm Đồng: Giá bán lẻ và trợ giá 9 loại cây trồng trong năm 2017 Ảnh minh họa (theo giacaphe)

9 loại cây gồm cà phê, dâu tằm, bơ ghép, chôm chôm Thái, sầu riêng, măng cụt, mít nghệ cao sản, mắc ca ghép, điều ghép cao sản vừa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt giá bán lẻ tối đa, mức trợ giá trên địa bàn Lâm Đồng trong năm 2017.

Trong đó mức giá bán lẻ tối đa 4 giống cây đầu tiên gồm cà phê có 3 loại giống cà phê robusta thực sinh, catimor thực sinh, ghép cao sản (TS1, TS2, TS4, TS9 và TS11) từ 2.500 đồng đến 8.500 đồng/cây; dâu tằm S7-CB, VA-201 từ 360 đồng đến 500 đồng/cây; chôm chôm Thái 30.000 đồng/cây; bơ ghép 40.000 đồng/cây.

5 giống cây còn lại tương ứng với các mức giá bán lẻ tối đa như: sầu riêng Ri6, Monthong, Cơm vàng hạt lép (60.000- 160.000 đồng/cây); măng cụt (35.000 đồng); mít nghệ cao sản (25.000 đồng/cây); mắc ca ghép (70.000 đồng/cây) và điều ghép cao sản PN1, AB29, AB0508 (15.000 đồng/cây).

Mức trợ giá thấp nhất 240 đồng/cây dâu tằm, cao nhất 25.600 đồng/cây măng cụt. 7 loại cây còn lại là cà phê, bơ ghép, chôm chôm Thái, sầu riêng, mít nghệ cao sản, mắc ca ghép và điều ghép cao sản được trợ giá từ 10.100 đồng/cây đến 25.000 đồng/cây.

Hộ nghèo, cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng mức trợ giá bằng 100% giá bán lẻ tối đa.

Theo báo Lâm Đồng

 
   
Scroll