Liên hệ TT KNQG

Lâm Đồng: Mở rộng diện tích nông nghiệp thông minh

Cập nhật: 22/05/2020 10:48

Nhằm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh theo hướng toàn diện, bền vững và hiện đại, phù hợp với lợi thế từng vùng, từng loại sản phẩm; nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của nông sản Lâm Đồng trên thị trường trong và ngoài nước. Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 854/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020.

Theo đó mục tiêu hết năm 2020 sẽ phát triển 60.220 ha diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ, 350 ha nông nghiệp thông minh; công nhận ít nhất 05 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 05 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 440 triệu đồng/ha, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích toàn tỉnh đạt trên 185 triệu đồng/ha.

Theo kế hoạch, tổng kinh phí thực hiện là 6.840 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước 4.050 triệu đồng, với mức hỗ trợ 100% cho các hoạt động xây dựng hệ thống giám sát, trạm cảm biến, chứng nhận vùng nông nghiệp… và hỗ trợ 40% cho hoạt động xây dựng các mô hình… Các nội dung thực hiện tập trung vào: ứng dụng công nghệ cao trong ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; hoạt động trin khai nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng thời phấn đấu đến hết năm 2020 đạt các mục tiêu như sau:

Lĩnh vực trồng trọt: Diện tích gieo trồng rau 68.255 ha, sản lượng 2,5 triệu tấn; hoa 9.375 ha, sản lượng 3,68 tỷ cành (đạt 100% kế hoạch); Cây cà phê: Duy trì diện tích hiện có 174.390 ha, năng suất đạt 34,4 tạ/ha, sản lượng ước đạt 565,8 ngàn tấn (đạt 100% kế hoạch); Cây chè: Duy trì ổn định diện tích chè hiện có khoảng 12.400 ha, năng suất 151,5 tạ/ha, sản lượng ước đạt 188 ngàn tấn (đạt 100 % kế hoạch).

Phấn đấu đến hết năm 2020, duy trì diện tích cây cà phê hiện có 174.390 ha

 

Lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản: Phát triển mạnh theo hướng an toàn sinh học và giảm các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Dự kiến sẽ đạt 416.500 con lợn, sản lượng 86,5 ngàn tấn; 92.000 con bò thịt, sản lượng 6,8 ngàn tấn; 8,2 triệu gia cầm, sản lượng 19,2 ngàn tấn.

Lĩnh vực lâm nghiệp: Trồng mới 400 ha rừng; thực hiện khoán quản bảo vệ rừng với diện tích 455.640 ha chăm sóc, 1.210 ha diện tích rừng trồng; tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp, chương trình, dự án về quản lý bảo vệ rừng đảm bảo chặt chẽ, duy trì và nâng cao chất lượng rừng; chủ động thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, độ che phủ rừng đạt 55% trở lên.

Văn Phương

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng


 
   
Scroll