Liên hệ TT KNQG

Quảng Ninh: Hiệu quả bước đầu của Tổ cộng đồng vùng nuôi trồng thủy sản Hà An

Cập nhật: 05/09/2018 05:47

Việc hình thành các tổ cộng đồng tại những vùng nuôi trồng thủy sản giúp nông dân tăng tính đoàn kết, nâng cao trách nhiệm cá nhân trong công tác phòng chống dịch bệnh, liên kết tổ chức sản xuất là hướng phát triển mà ngành thủy sản nhiều tỉnh thành hướng đến.

Năm 2017, phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập mô hình Tổ cộng đồng vùng nuôi trồng thủy sản (vùng dự án chuyển đổi 156 ha). Để thực hiện thành lập tổ, chính quyền địa phương đã tổ chức khảo sát vùng nuôi để xác định số lượng tổ viên nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động giám sát.

Sau khảo sát, một cuộc họp cộng đồng được tổ chức với thành phần bao gồm các hộ nuôi trồng thủy sản trong khu vực, đại diện chính quyền địa phương để thống nhất việc thành lập tổ cộng đồng trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết. Tổ cộng đồng bầu ra tổ trưởng, tổ phó và các tổ viên. Trên cơ sở đó UBND phường Hà An ra quyết định thành lập tổ. Tổ có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động, trong đó phân công trách nhiệm, nghĩa vụ cụ thể của các thành viên trong tổ và trình UBND phường xác thực để các thành viên trong Tổ cộng đồng cùng có trách nhiệm tuân thủ và tổ chức hoạt động hiệu quả các nội dung đã đặt ra trong quy chế.

Khu nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp tại Quảng Yên

Đến nay, sau hơn một năm đi vào hoạt động, Tổ cộng đồng vùng nuôi trồng thủy sản phường Hà An đã thể hiện được vai trò tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, cụ thể như: tổ chức cho các hội viên làm vệ sinh môi trường, lấy mẫu kiểm dịch định kỳ, giám sát xả thải khi có dịch, xây dựng và tuân thủ lịch cấp nước… Bên cạnh đó, các hoạt động chung cũng giúp cho các thành viên trong tổ gắn bó chặt chẽ hơn trong hoạt động sản xuất, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, hiệu lực quản lý của địa phương.

Từ kết quả ban đầu đạt được có thể thấy rằng, đây là mô hình hoạt động hết sức thiết thực, hiệu quả cần được nhân rộng tại các vùng nuôi trồng thủy sản trong tỉnh, đặc biệt tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung. Các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý chuyên môn cần quan tâm hơn nữa, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân các vùng nuôi có thể thành lập tổ quản lý cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nuôi trồng thủy sản tại các địa phương.

Chu Văn Trí

Trung tâm Khuyến nông Quảng Ninh

 
   
Scroll