Liên hệ TT KNQG

Vĩnh Long: Chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ khi thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025

Cập nhật: 21/07/2021 15:43

Sở Nông Nghiệp &PTNT tỉnh Vĩnh Long đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh nhà giai đoạn 2021-2025 theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, hướng đến phát triển bền vững; trong đó chú trọng tăng cường ứng dụng KHCN tiên tiến, hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Nông nghiệp &PTNT đánh giá công tác ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) trong nông nghiệp còn nhiều hạn chế khi nhiều sản phẩm khoa học đã được tạo ra và ứng dụng nhưng chưa đáp ứng với đòi hỏi của thực tiễn; tính liên kết, hợp tác trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa các nhà khoa học, giữa các nhóm nghiên cứu với các doanh nghiệp còn lỏng lẻo, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp; việc ứng dụng, chuyển giao, phổ biến, nhân rộng các kết quả nghiên cứu chưa được hệ thống; cơ sở vật chất thiếu đồng bộ, thiếu tập trung và khai thác chưa hiệu quả. Tuy nhiên, Bộ cũng khẳng định dù còn nhiều thách thức nhưng KHCN vẫn là yếu tố then chốt để ngành tạo ra giá trị gia tăng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp cả trước mắt và lâu dài.

Xác định rõ những khó khăn, hạn chế của công tác ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Sở Nông Nghiệp &PTNT tỉnh Vĩnh Long đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh nhà trong giai đoạn 2021-2025 theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, hướng đến phát triển bền vững; trong đó chú trọng tăng cường ứng dụng KHCN tiên tiến, hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu. Mục tiêu và giải pháp cụ thể của kế hoạch đến năm 2025 gắn liền với công tác ứng dụng KHCN trong sản xuất, chế biến và tìm kiếm thị trường thông qua việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao tạo ra nguồn nông sản đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế như VietGAP, Global GAP, ASC,…; chia sẻ những ý tưởng KHCN mới, biến những ý tưởng này thành những hành động cụ thể để phát triển nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị nông sản chủ lực của tỉnh nhà. Từ nay đến năm 2025 phấn đấu tỉ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 20%.

Vĩnh Long phấn đấu từ nay đến 2025 tỉ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 20% (trong ảnh: các đại biểu tham dự hội thảo khoa học đánh giá hiệu quả sử dụng phụ phẩm thân dây khoai lang để sản xuất nấm rơm)

 

Theo đó, để tăng cường ứng dụng KHCN đến năm 2025, ngành nông nghiệp Vĩnh Long sẽ thực hiện một số nội dung cụ thể như:

- Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học, nhất là công nghệ sinh học trong công tác sản xuất giống cây trồng, vật nuôi tạo ra nguồn giống càng đa dạng, phong phú và có nhiều đặc tính sinh học, kinh tế vượt trội so với các giống hiện có. Qua đó phát triển sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh; phấn đấu thực hiện mục tiêu từng bước đưa Vĩnh Long thành trung tâm sản xuất, mua bán giống cây trồng, giống vật nuôi, thủy sản của khu vực.

- Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong công tác khuyến nông như xây dựng mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ nhà lưới, nhà kính, nhà màng, sản xuất rau thủy canh, tưới tiết kiệm…

- Nghiên cứu các biện pháp ứng dụng KHCN thích ứng biến đổi khí hậu thông qua thực hiện những nghiên cứu đánh giá mức độ tổn thương, thiệt hại do xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng, đảm bảo sinh kế bền vững cho dân cư của tỉnh.

Để thực hiện được những nội dung quan trọng này, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh sẽ phối hợp cùng ngành nông nghiệp, các sở ngành và các địa phương tham mưu trình UBND tỉnh các giải pháp và chính sách thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; đề xuất thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ về đánh giá sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có lợi thế; hỗ trợ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực nhằm thu hút đầu tư vào nông nghiệp.

Kế hoạch thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025 được ban hành đã cho thấy sự quyết tâm của tỉnh trong chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường, trong đó đẩy mạnh ứng dụng những công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để phấn đấu gia tăng chất lượng, giá trị sản phẩm nông sản thay cho việc chú trọng vào số lượng sản lượng như trước đây.

Mỹ Lộc

Trung tâm Dịch vụ KTNN Vĩnh Long

 
   
Scroll