Đang Online:
1.463

Đã truy cập:
103.378.342
Liên hệ TT KNQG

Vĩnh Long: Nhân rộng mô hình giảm lượng giống gieo sạ trong sản xuất lúa

Cập nhật: 25/10/2019 11:04

Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long đã triển khai mô hình "Giảm lượng hạt giống gieo sạ trong sản xuất lúa tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018-2020”. Trong vụ lúa Hè Thu và Thu Đông năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long tiếp tục triển khai mô hình với quy mô 437,3 ha...

Nhằm giảm chi phí trong sản xuất lúa bằng việc giảm lượng hạt giống gieo sạ; tăng sử dụng hạt giống lúa xác nhận, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững; góp phần nâng cao nhận thức của nông dân sản xuất lúa về giảm lượng giống gieo sạ, Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long đã triển khai mô hình "Giảm lượng hạt giống gieo sạ trong sản xuất lúa tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018-2020”. Trong vụ lúa Hè Thu và Thu Đông năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long tiếp tục triển khai mô hình với quy mô 437,3 ha.

Tham gia mô hình có 505 hộ dân thuộc 5 huyện trong tỉnh. Mô hình được thực hiện theo phương thức xã hội hóa “nhà nước và nhân dân cùng thực hiện”. Trong đó, nhà nước hỗ trợ 50% giống lúa xác nhận OM5451, 30% chi phí vật tư thiết yếu, 30% chi phí đầu tư bộ dụng cụ sạ hàng cho những hộ có nhu cầu, phần còn lại các hộ dân đối ứng.

Nông dân tham quan mô hình giảm lượng hạt giống gieo sạ tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Gói kỹ thuật thâm canh đồng bộ 3 giảm 3 tăng và một phần kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI được ưu tiên áp dụng trong mô hình. Lượng giống gieo sạ trong mô hình sử dụng tối đa là 80 kg/ha. Nông dân tham gia mô hình được cán bộ kỹ thuật tập huấn quy trình kỹ thuật canh tác chủ yếu như:

Kỹ thuật làm đất: Cần phải cày ải, phơi đất, đưa nước vào ngâm, xả phèn tiêu độc trong thời gian 10-14 ngày; tiến hành xới xáo, bừa trục, san bằng mặt ruộng, đánh rảnh, chia luống. Thực hiện gieo sạ bằng phương pháp sạ hàng hoặc sạ lan thưa, định mức 80 kg/ha. Bón phân cân đối, tiết kiệm, sử dụng phân đạm hợp lý, hiệu quả. Quản lý nước hợp lý, ứng dụng kỹ thuật tưới nước ngập khô xen kẽ. Không phun thuốc hóa học định kỳ, dùng thuốc hóa học khi cần thiết.

Với quy trình canh tác thống nhất, nông dân đã áp dụng đúng quy trình vào thực tế triển khai mô hình. Qua hội thảo đánh giá mô hình ở xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân và xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình, nông dân đã thấy rõ hiệu quả thiết thực mang lại của việc giảm lượng hạt giống gieo sạ cũng như áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật thâm canh. Năng suất lúa mô hình đạt 7 tấn/ha, cao hơn ngoài mô hình 0,7 tấn/ha, với giá bán 4.500 đồng/kg, lợi nhuận mô hình đạt 9,15 triệu đồng/ha, cao hơn ngoài mô hình từ 4-4,5 triệu đồng/ha.                                                                             

Thành Khải

Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long

 
   
Scroll