Đang Online:
545

Đã truy cập:
96.702.629
Liên hệ TT KNQG

Yên Bái: Liên kết sản xuất lạc tiên LPH04

Cập nhật: 21/05/2019 13:03

Thực hiện mục tiêu của Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020", Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái đã xây dựng “Mô hình liên kết sản xuất lạc tiên LPH04 (Đài Nông 1)” theo quy trình liên kết 4 nhà, với mục tiêu phát triển chuỗi liên kết cung ứng, tiêu thụ nông sản phẩm, góp phần tăng thu nhập cho người sản xuất.

Từ những tháng đầu năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Yên Bái đã báo cáo UBND huyện Văn Chấn và phối kết hợp với Phòng Nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện trong việc chọn điểm, chọn hộ thực hiện mô hình. Qua quá trình kiểm tra thực tế tại một số xã, Trung tâm đã lựa chọn xã Phù Nham, huyện Văn Chấn làm điểm triển khai thực hiện mô hình vì có điều kiện đất đai (diện tích tập trung, đất phù sa có tầng canh tác dày...), nhân lực phù hợp cho sự phát triển của cây lạc tiên.

Mô hình được triển khai với quy mô 7 ha, có 48 hộ tham gia. Khi tham gia mô hình, các hộ được nhà nước hỗ trợ 70% định mức về giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị làm giàn; được tham gia tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại theo quy trình kỹ thuật trồng lạc tiên LPH04 của Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc, nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn về sản phẩm của đơn vị liên kết thu mua và định hướng thâm canh theo quy trình kỹ thuật thực hành nông nghiệp tốt. Trong quá trình triển khai luôn có cán bộ kỹ thuật kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn các hộ từ khâu làm đất, trồng, chăm sóc...

Cây lạc tiên LPH04 sau trồng 2 tháng

Sau 2 tháng trồng, cây lạc tiên LPH04 trong mô hình sinh trưởng phát triển tốt, chưa thấy xuất hiện sâu bệnh hại, cây đã có 14 - 16 lá thật, chiều cao cây dao động từ 1,5 - 1,7m, bước đầu đánh giá cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương.

Để chủ động bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân, Hợp tác xã Thảo An, tại Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ đã kết nối để ký kết hợp đồng bao tiêu với Công ty cổ phần Nafoods Tây Bắc theo hướng lâu dài, ổn định và bền vững, giúp các hộ dân yên tâm sản xuất.

Việc xây dựng mô hình lạc tiên LPH04 theo chuỗi giá trị nhằm sản xuất ra sản phẩm sạch, an toàn, mang tính hàng hóa, hướng tới sản xuất theo hướng bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân theo mục tiêu của Đề án tái cơ cấu ngành của tỉnh đã đề ra./.

Nguyễn Xuân Thượng

 
   
Scroll