Đang Online:
1.473

Đã truy cập:
106.858.665
Liên hệ TT KNQG

Điện Biên: Xã Ẳng Nưa đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 26/09/2016 14:40

Xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó, có những tiêu chí quan trọng, thuộc nhóm “khó” với đặc thù ở tỉnh như: tiêu chí về giao thông, tiêu chí về chợ, tiêu chí về thu nhập, tiêu chí về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên…

Cụ thể, về giao thông: đường trục xã, liên xã đã được cứng hóa, rải cấp phối 17,9km; đường trục thôn đã cứng hóa 11,02km; đường nội đồng cứng hóa 81%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 91,1%. Trong 3 tiêu chí chưa hoàn thành là: tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí về nhà ở dân cư và tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo. Hiện nay, xã đang hoàn thiện công trình Nhà Văn hóa xã (trong tháng 10/2016), phấn đấu hoàn thành 2 nhà văn hóa bản còn lại trong năm 2016; 59 nhà dột nát trên địa bàn sẽ được xóa trong năm từ nguồn vốn vay theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 và nguồn hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Ông Lò Văn Hòa - Chủ tịch xã Ẳng Nưa cho biết: “Tiêu chí khó thực hiện nhất hiện nay đối với xã Ẳng Nưa là tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo với 48,61% hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều). Xã Ẳng Nưa phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong xã đang thi đua nỗ lực trong phát triển sản xuất, phấn đấu nâng cao các tiêu chí giảm nghèo thành phần, chế độ chính sách… để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn Nông thôn mới  trong năm 2016”.

Các chương trình, dự án Khuyến nông giúp bà con xã Ẳng Nưa tăng thu nhập, ổn định cuộc sống

Hoàng Khắc Tân

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Điện Biên

 
   
Scroll