Đang Online:
614

Đã truy cập:
96.271.633
Liên hệ TT KNQG

Lâm Đồng: Hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 07/03/2017 16:45
Lâm Đồng: Hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Toàn cảnh hội nghị

Ngày 02/3/2017, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017”.

Trong năm 2016, việc xây dựng NTM gắn với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và đạt được nhiều kết quả khả quan. Chương trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao phát triển với trên 49.000 ha, tái canh được trên 12.500 ha cà phê, đàn gia súc toàn tỉnh đạt trên 561.000 con; Các hình thức tổ chức sản xuất như hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất được thúc đẩy mạnh mẽ… đã góp phần không nhỏ nâng thu nhập trên đơn vị diện tích sản xuất lên 150 triệu đồng/ha/năm, tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP) đạt 50 triệu đồng/năm. Các hoạt động dạy nghề, an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện…

Từ những kết quả đó, Lâm Đồng đã có thêm 18 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) năm 2016 gồm: xã Đạ Nhim (huyện Lạc Dương), xã N’Thôn Hạ, Đà Loan, Tà Hine (huyện Đức Trọng); xã Đạ Đờn, Nam Hà, Tân Văn (huyện Lâm Hà); xã Lộc Đức, Lộc Phú, Tân Lạc, B’Lá (huyện Bảo Lâm); xã Gung Ré, Đinh Lạc, Hòa Trung, Hòa Ninh (huyện Di Linh); xã Đạ Tồn (huyện Đạ Huoai); xã Quảng Trị (huyện Đạ Tẻh); xã Phước Cát 1 (huyện Cát Tiên).

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai xây dựng NTM cũng gặp không ít khó khăn như: Nguồn lực xây dựng NTM phân bổ cho các địa phương còn chậm, không tập trung, do đó cần phân bổ sớm và ưu tiên cho những địa bàn gặp khó khăn hơn; Các hình thức liên kết sản xuất chưa hiệu quả nên cần Ngành Nông nghiệp tỉnh xây dựng các mô hình liên kết sản xuất để giúp người dân nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế bền vững. Đặc biệt, trong năm 2016, tình hình biến đổi khí hậu, giá cả thị trường bấp bênh đã gây thiệt hại rất lớn đến kinh tế của người dân, gây ảnh hưởng đến việc xây dựng NTM tại các địa phương (thời gian gần đây, tình hình BĐKH, cộng với dịch bệnh bọ xít muỗi gây hại nặng trên cây điều tại 3 huyện phía Nam: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên đã gây thiệt hại cho người dân hàng trăm tỷ đồng)…

Để đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2017, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh nhấn mạnh: Phát huy vai trò chủ thể của người nông dân trong xây dựng NTM; Toàn hệ thống chính trị và nhân dân phải xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài, xây dựng NTM phải gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao thu nhập cho nông dân gắn với đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường nông thôn. Đặc biệt, hết năm 2017, Lâm Đồng có ít nhất 12 xã đạt 19/19 tiêu chí, lũy kế cuối năm 2017 toàn tỉnh có 72 xã đạt chuẩn NTM; Nâng số tiêu chí bình quân của mỗi xã đạt trên 17,5 tiêu chí. Đối với các xã, huyện đạt chuẩn NTM, cần có kế hoạch giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được.Và chọn xây dựng huyện Đơn Dương thành huyện NTM kiểu mẫu; các huyện còn lại và thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc chọn ít nhất 01 xã để xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong thời gian tới./.

Văn Thọ 

TT Khuyến nông Lâm Đồng 

 
   
Scroll