Đang Online:
1.301

Đã truy cập:
112.645.825
Liên hệ TT KNQG

Lạng Sơn: Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 08/10/2019 16:34

Ngày 3/102019, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020”.

Các tin liên quan:

Toàn cảnh hội nghị

Chương trình MTQG về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2020 đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, theo đúng chủ trương, tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Tổng nguồn lực huy động cho xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 (số liệu dự kiến đến năm 2020) trên 28.141.398 triệu đồng. Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020” đã phát huy hiệu quả thiết thực, có tính lan toả sâu rộng.

Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ đảng, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của người dân, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả tích cực. Đến tháng 8/2019, toàn tỉnh có 48/207 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Dự kiến hết năm 2019 có 61/207 xã và đến năm 2020 có 77/207 xã đạt chuẩn NTM. Đến hết tháng 8/2019, bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 10,4 tiêu chí/xã, tăng 7,8 tiêu chí so với năm 2011. Dự kiến đến hết năm 2019 đạt 11,5 tiêu chí/xã và đến hết năm 2020 đạt 12,5 tiêu chí/xã (vượt chỉ tiêu Trung ương giao là 10,4 tiêu chí/xã khi kết thúc giai đoạn 2016 - 2020). Trên địa bàn tỉnh không có xã dưới 5 tiêu chí; 2 xã cơ bản hoàn thành 14/14 tiêu chí xã NTM nâng cao; xây dựng được 49 khu dân cư kiểu mẫu.

Các công trình hạ tầng NTM được đầu tư xây dựng. Giai đoạn 2010-2020, bằng nhiều nguồn lực trong xã hội, toàn tỉnh đã mở mới được 730 km đường giao thông nông thôn, xây dựng được 3.165 km đường giao thông; 100% số xã có điện lưới quốc gia, 97,78% số hộ thôn có điện; xây dựng mới 349 phòng học, 70 phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ; 81/207 xã có nhà văn hoá, 96,7% số thôn có Nhà Văn hoá; xây dựng mới và sửa chữa được 137 Trạm Y tế xã; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ 77,2% năm 2011 tăng lên 91% năm 2018...

Các mô hình phát triển sản xuất có sự chuyển biến rõ nét. Giai đoạn 2010-2019, toàn tỉnh đã xây dựng được 379 mô hình tại 77 xã với 13.828 hộ dân tham gia. Cơ bản các mô hình được triển khai thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn, phát huy thế mạnh vùng miền, đặc biệt trong đó là nhóm đặc sản bản địa có lợi thế cạnh tranh. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2018 đạt 22 triệu đồng/người/năm, tăng 2,5 lần so với năm 2010.

Mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Bắc Sơn

Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh vẫn còn khó khăn, hạn chế như công tác chỉ đạo thực hiện chương trình ở một số huyện chưa thực sự đồng đều; số lượng các xã đặc biệt khó khăn chiếm tỷ lệ cao; công tác tuyên truyền nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu; chênh lệch giữa xã đạt chuẩn và các xã còn lại còn lớn…

Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu xây dựng thêm 16 xã đạt chuẩn NTM. Giai đoạn 2021-2025, mỗi năm, tỉnh phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt từ 14,5-15 tiêu chí/xã, không có xã dưới 10 tiêu chí, phấn đấu có thêm 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xây dựng NTM. Đến hết năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu có 92,3% số xã đạt chuẩn NTM; xây dựng được 40 xã NTM nâng cao; 15 xã NTM kiểu mẫu.

Tại hội nghị, đại biểu đại diện các sở, ngành, huyện và cấp cơ sở đã đóng góp nhiều tham luận, tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được trong xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, đồng thời đưa ra giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao sự quyết tâm, cách làm sáng tạo, sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, ủng hộ của các thành phần kinh tế, của doanh nghiệp và nhân dân để chương trình xây dựng NTM thu được kết quả quan trọng, toàn diện, bộ mặt NTM đã khởi sắc thay đổi.

Về nhiệm vụ xây dựng NTM trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Quan điểm chỉ đạo thống nhất tiếp tục xác định xây dựng NTM là chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ tiếp theo; chỉ đạo vừa toàn diện, vừa trọng tâm, trọng điểm với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Xây dựng NTM một cách thực chất, bền vững, huy động tối đa, tăng cường nguồn lực hỗ trợ. Về phương pháp, cách thức tiếp cận, cần thay đổi cách làm từ trên xuống dưới bằng cách thức làm từ thôn, từ xã trở lên; ngoài các xã điểm đã lựa chọn, cần chọn thêm các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn để các xã này tiệm cận với sự phát triển, hưởng các thành quả xây dựng NTM; cần có cơ chế, chính sách phù hợp hơn, khuyến khích các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp tham gia, từ đó thu hút nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, xây dựng NTM; trong triển khai thực hiện cần chú ý tính trọng tâm trọng điểm, lựa chọn các tiêu chí có tính lan tỏa, giải quyết khó khăn trước mắt cho người dân và tạo tiền đề để thực hiện tiếp các tiêu chí khác, ví dụ tiêu chí về hạ tầng giao thông, mô hình sản xuất và tiêu chí về môi trường; chú ý công tác cán bộ để thực hiện nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu trong giai đoạn sắp tới; cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt và cụ thể hơn. Về chỉ tiêu trong xây dựng NTM thời gian tới phải đánh giá sát với thực tế, tinh thần quyết tâm cao nhưng phải khả thi.

Nhân dịp này, có 29 tập thể, 20 cá nhân, 8 gia đình và 5 doanh nghiệp được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2011-2020./.

Nguyễn Duy Hà

Trung tâm Khuyến nông Lạng Sơn

 
   
Scroll