Liên hệ TT KNQG

Hải Dương: Triển khai mô hình tổ chức dịch vụ ứng dụng mạ khay, máy cấy trong sản xuất lúa

Cập nhật: 23/07/2021 14:40

Vụ mùa 2021, Trung tâm Khuyến nông Hải Dương triển khai xây dựng mô hình ứng dụng mạ khay máy cấy quy mô 35 ha với sự tham gia của 90 hộ nông dân tại phường Thái Học, thành phố Chí Linh. Đây là mô hình thuộc Dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện tại tỉnh Hải Dương trong 3 năm (2021-2023).

Tham gia mô hình, người dân được hỗ trợ 50% kinh phí mua giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, khay gieo mạ, máy gieo hạt, máy cấy 4 hàng, máy cấy 6 hàng; được tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình triển khai thực hiện. Mô hình cũng hỗ trợ thành lập 01 tổ dịch vụ cung ứng mạ khay, máy cấy giúp địa phương chủ động các khâu canh tác lúa, đảm bảo kịp thời vụ.

Ngày 21/7/2021 Trung tâm Khuyến nông Hải Dương đã tổ chức trình diễn, giới thiệu mô hình mạ khay máy cấy tại điểm thực hiện mô hình. Việc thực hiện mô hình sẽ góp phần đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp từ khâu làm đất đến thu hoạch, bảo quản; qua đó giúp tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho người sản xuất, hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao…

 Trình diễn, giới thiệu mô hình mạ khay máy cấy tại phường Thái Học,

Lê Khoa

Trung tâm Khuyến nông Hải Dương

 
   
Scroll