Đang Online:
994

Đã truy cập:
99.656.474
Liên hệ TT KNQG

Kết quả triển khai dự án sản xuất điều bền vững tại Lâm Đồng

Cập nhật: 27/03/2020 16:22

Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng và Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bình Phước thực hiện dự án: "Xây dựng và phát triển mô hình sản xuất điều bền vững" giai đoạn 2019-2021.

Mục tiêu của dự án là trồng thay thế bằng giống điều mới (PN1) có ưu thế cao đáp ứng mục tiêu tái cơ cấu ngành điều; chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật giúp nông dân chăm sóc vườn điều đạt năng suất cao, hạn chế sâu bệnh hại và phát triển bền vững.

Theo đó, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã kết hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Nông Nghiệp huyện Cát Tiên và hai xã Phước Cát 2, xã Mỹ Lâm (nay là xã Nam Ninh) chọn được 40 hộ/ 40 ha tham gia mô hình. Cán bộ kỹ thuật của Trung Tâm đã tiến hành tập huấn cho nông dân về kỹ thuật thâm canh điều bền vững và phục hồi nhanh vườn điều. Trung tâm cũng đã bàn giao vật tư, chế phẩm và hướng dẫn nông hộ kỹ thuật chăm sóc và phun chế phẩm Năng suất điều của các hộ tham gia mô hình đều tăng trên 10% so với các hộ ngoài mô hình, hạn chế tối đa sâu bệnh hại trên vườn cây, giúp vườn cây dần phục hồi tốt.

Thu hoạch điều

 

Năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng tiếp tục thực hiện dự án với mô hình thâm canh điều (năm 2) với quy mô 40 ha/ 40 nông dân tại 02 xã Phước Cát 2 và xã Mỹ Lâm (nay là xã Nam Ninh) và mô hình trồng thay thế điều (năm 1) với quy mô 10ha/10 nông dân tham gia tại xã Mỹ Lâm (nay là xã Nam Ninh). Đây là cơ hội cho các bà con nông dân trồng điều tại huyện Cát Tiên nói chung và xã Phước Cát 2 và xã xã Mỹ Lâm (nay là xã Nam Ninh) nói riêng tiếp cận khoa học kỹ thuật, từ đó giúp tăng năng suất, nâng cao thu nhập cho người trồng điều và giúp ngành điều phát triển bền vững./.

Thanh Sơn

Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng

 
   
Scroll