Đang Online:
216

Đã truy cập:
106.484.675
Liên hệ TT KNQG

Ninh Thuận: Hiệu quả từ mô hình nuôi vịt biển sinh sản thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cập nhật: 13/03/2019 11:58

Trong nhiều năm gần đây, nuôi trồng thủy sản vùng Đầm Nại thuộc huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận gặp nhiều khó khăn do tình hình ô nhiễm môi trường, dịch bệnh trên tôm nuôi nên người dân đã chuyển một phần diện tích sang nuôi một số đối tượng khác.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Ban chấp hành Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; văn bản số 1091/KN-CNTY ngày 09/12/2016 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc phát triển chăn nuôi trong điều kiện hạn hán và xâm nhập mặn; xuất phát từ nhu cầu thực tế tại vùng Đầm Nại, vào năm 2017, Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận đã tổ chức triển khai thí điểm “Mô hình nuôi vịt biển sinh sản thích ứng với biến đổi khí hậu” tại xã Hộ Hải và xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận với quy mô 400 con (200 con/hộ/xã) từ nguồn kinh phí sự nghiệp địa phương.

Giống vịt biển 15- Đại Xuyên thích nghi với điều kiện sống vùng Đầm Nại

Theo đó, các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% tiền mua giống, 30% thức ăn hỗn hợp theo từng giai đoạn nuôi. Ngoài ra, nông dân chăn nuôi trong vùng và 2 hộ dân thực hiện mô hình sẽ được giới thiệu về giống vịt biển 15 - Đại Xuyên, tập huấn kỹ thuật nuôi và tiêm phòng bệnh.

Bước đầu qua theo dõi, giống vịt biển 15 - Đại Xuyên có khả năng thích nghi với điều kiện sống vùng ven Đầm Nại. Qua 21 tuần tuổi, cán bộ kỹ thuật cùng với hộ dân tuyển chọn vịt đẻ lần 1; sau 24 tuần tuổi đã tiến hành tuyển chọn lần 2; tỷ lệ sống chuyển lên giai đoạn đẻ đạt 90,25%, cao hơn yêu cầu của mô hình 10,25%. Vịt đạt trọng lượng từ 2,3 - 2,6 kg/con mái, 2,5 - 2,8 kg/con trống. Sau khi thải bán thịt, lượng giống chọn còn lại là 20 con trống và 150 con mái.

Đưa trứng vào máy ấp

Trong năm 2018, các hộ nuôi vịt tại xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải đã mua về 6 máy ấp trứng về ấp nở, nhân giống vịt biển 15 - Đại Xuyên. Đến nay, đàn vịt tuyển chọn được 200 con mái đẻ, 30 con trống, hiệu quả kinh tế trong một tháng nuôi được tính như sau:

Số lượng trứng thu: 170  quả trứng/ngày x 30 ngày = 5.100 trứng.

Số lượng trứng cho ấp đẻ là 600 trứng, tỷ lệ trứng nở sau khi ấp đạt 90%, thu được 540 vịt con.

Số tiền bán vịt con: 540 con x 20.000 đồng/con = 10,8 triệu đồng.

Số tiền bán trứng: 4.500 trứng x 3.000 đồng/trứng = 13,5 triệu đồng.

Chi phí thức ăn, công lao động và chi phí khác: 11,84 triệu đồng

Lợi nhuận: 12,46 triệu đồng.

Từ hiệu quả kinh tế như trên cho thấy, đây là mô hình nuôi mới phù hợp với địa phương, góp phần bổ sung giống mới vào bộ giống chăn nuôi của tỉnh và tăng cơ hội lựa chọn của người chăn nuôi. Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận tiếp tục tuyên truyền và nhân rộng mô hình nuôi vịt biển trên địa bàn tỉnh./.

Phạm Thị Minh Loan

                                                      Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận

 
   
Scroll